IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Trend in het percentage van de meetpunten in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde dat voldoet aan de Zoute-Bagger-Toets (ZBT) voor het terugstorten van baggerspecie in zoute wateren

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Environmental quality/pollution, Environmental quality/pollution > Pollution levels & monitoring
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Environmental research, Saline water, ANE, Netherlands, Westerschelde, Belgium, Lower Sea Scheldt

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]

Temporal coverage
1989 - 2009

Parameter
Measuring points

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 14 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-09-29
Information last updated: 2010-09-29
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy