IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de zware metalen: cadmium, kwik en lood in paling uit het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Environmental quality/pollution, Environmental quality/pollution > Pollution levels & monitoring
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Eels (anguilla anguilla), Heavy metals, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Temporal coverage
1994 - 2008

Taxonomic coverage
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameter
Average concentration

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 14 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-09-30
Information last updated: 2010-09-30
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy