IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Geodatabase of vegetation maps of the Seascheldt [Vegetatiekaarten data Zeeschelde]

Availability: Restricted
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Description
A geodatabase of vegetation of the Seascheldt

Scope
Keywords:
Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Brackish zone, Freshwaters, Gis maps, Tidal marshes, Vegetation, ANE, Scheldt Estuary, Belgium, Schelde , Belgium, Zeeschelde, Plantae

Geographical coverage
ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
Belgium, Schelde [Marine Regions]
Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Temporal coverage
1992 - 2009
Three-yearly

Taxonomic coverage
Plantae [WoRMS]

Parameter
Vegetation type

Contributors
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), moredata owner
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, moredata manager Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, moredata owner
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), moredata owner

Related datasets
Parent dataset:
ME-5 Monitoring the estuary along the Zeeschelde- marsh vegetation, more
(Partly) included in:
MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary, more

Publication
Based on this dataset:
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., more
Vandevoorde, B. et al. (2002). Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.07. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0169-7. 180 + appendices pp., more
Spronk, G. et al. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp., more


Dataset status: In Progress
Data type: Data
Data origin: Monitoring: field survey
Metadatarecord created: 2010-11-03
Information last updated: 2014-04-15
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy