IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Absolute of niet-cumulatieve oppervlakte (inter)nationaal wettelijk/statutair beschermd gebied in het Schelde-estuarium (studiegebied van het Natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium NOPSE, uitgebreid met het Zwin), situatie 2009

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Area, ANE, Scheldt Estuary

Geographical coverage
ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Parameter
(Inter)national legally/statutorily protected areas

Contributors
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Dienst Landelijk Gebied (DLG), more
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (ANB), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 210. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 8 pp., more

Data type: Static maps
Metadatarecord created: 2010-11-19
Information last updated: 2010-11-19
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy