IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Evolutie van de stikstof en fosfor belasting (hoeveelheden x 1.000kg) in het afvalwater (influent en effluent) in de RWZI’s in het stroomgebieddistrict Schelde (1981-2009)

Description
Evolutie van de stikstof en fosfor belasting (hoeveelheden x 1.000kg) in het afvalwater (influent en effluent) in de RWZI’s in het stroomgebieddistrict Schelde (Oosterschelde en Westerschelde) in Nederland (1981 - 2009). Specifieke gegevens op niveau van de de Westerschelde zijn niet beschikbaar

Scope
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial

Contributors
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Publication
Describing this dataset
(2010). Kansen voor de Natuur. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 214. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2011-04-19
Information last updated: 2012-11-14
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy