IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Evolutie van de stikstof en fosfor belasting (hoeveelheden x 1.000kg) in het afvalwater (influent en effluent) in de RWZI’s in het stroomgebieddistrict Schelde (1981-2009)

Description
Evolutie van de stikstof en fosfor belasting (hoeveelheden x 1.000kg) in het afvalwater (influent en effluent) in de RWZI’s in het stroomgebieddistrict Schelde (Oosterschelde en Westerschelde) in Nederland (1981 - 2009). Specifieke gegevens op niveau van de de Westerschelde zijn niet beschikbaar

Scope
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial

Contributors
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Kansen voor de Natuur. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 214. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2011-04-19
Information last updated: 2012-11-14
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy