IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Tide predictions Flemish coast. [Getijtafels Vlaamse kust]
Citation
IVA MDK - afdeling Kust - Meetnet Vlaamse Banken- getij
Contact: Vlaamse Hydrografie (MOW), more

Availability: CC0 To the extent possible under law, the person who associated CC0 with this dataset has waived all copyright and related or neighboring rights to this dataset.

Description
Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart, die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. De Vlaamse Hydrografie bepaalt de waterstanden in de getijmeetposten in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Uit analyse van langdurige metingen worden getijvoorspellingen berekend.De getijtafels bevatten alle waterstanden voor het lopende jaar in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge,Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.De getijgegevens voor Vlissingen worden aangeleverd door Rijkswaterstaat Nederland. De getijgegevens voor Prosperpolder, Antwerpen en Wintam worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout.

Scope
Keywords:
Astronomical tides, Low tide, Oceanographic geographical features, Tidal charts, ANE, Belgium, Belgian Coast

Geographical coverage
ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]

Temporal coverage
Daily

Parameter

Contributors
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Vlaamse Hydrografie, moredata creatordata ownerdata manager

Related datasets
Parent dataset:
Monitoring Network Flemish Banks, more

Data type: Data
Data origin: Sensor platform
Metadatarecord created: 2015-10-30
Information last updated: 2015-10-30
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy