IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Number, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005 [Aantalsverloop, terreingebruik, activiteitsritme en gedrag van de Paarse strandloper (Calidris maritima) en de Steenloper (Arenaria interpres) op de Vlaamse kust, 1947-2005]
Citation
Data from Numbers, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005-Marc Becuwe, Paul Lingier, Raymond Deman, Georges De Putter, Koen Devos, Guido Rappé en Peter Sys

Availability: Unrestricted
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Notes: Freely available on condition that the source is mentioned!

Description
Data were gathered from 1947-2004 on numbers, habitat use, biorithm and behaviour of the Purple Sandpiper and the Turnstone at the Belgian coast.

Scope
Themes:
Biology, Biology > Birds, fisheries
Keywords:
Marine, Activity rhythms, Behaviour, Habitat use, Marine birds, Population dynamics, ANE, Belgium, Belgian Coast, Arenaria interpres (Linnaeus, 1758), Aves, Calidris maritima (Brünnich, 1764)

Geographical coverage
ANE, Belgium, Belgian Coast Stations [Marine Regions]
traject 1: De Panne-Westende
traject 2: Middelkerke-Mariakerke
traject 3: Raversijde-Oostende-Bredene
traject 3: Wenduine-blankenberge’
traject 5: Zeebrugge-Heist
traject 6: Knokke-Cadzand

Temporal coverage
1947 - 2005

Taxonomic coverage
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Aves [WoRMS]
Calidris maritima (Brünnich, 1764) [WoRMS]

Parameters
Count: 24-hour cycle observations waders
Count: High water refugia counts


Publication
Based on this dataset
De Putter, G.; Devos, K.; Willemyns, F. (1993). Aantalsverloop en verspreiding van steltlopers aan de Vlaamse kust, periode 1 juli 1989 tot 30 juni 1990. Mergus 7(1): 1-37, more
De Groote, D. (2003). Aantalsverloop, verspreiding en gedrag van watervogels in en rond de Ijzermonding te Nieuwpoort in relatie tot het getij. MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. III, 102 pp., more
Becuwe, M. et al. (1983). De verspreiding en het aantalsverloop van pleisterende waadvogels op de Westvlaamse en Zeeuwsvlaamse Noordzeekust 1972-1979. De Wielewaal 49: 341-372, more
Becuwe, M. (1973). Een ecologische interpretatie van het seizoenale talrijkheidspatroon van de Steenloper, Arenaria interpres, in België. Le Gerfaut 63: 281-290, more
De Putter, G. et al. (1989). Enkele totaaltellingen van pleisterende waadvogels langs de Vlaamse Noordzeekust, periode september 1988-februari 1989. Mergus 3(2): 64-88, more
De Schuyter, T. (1987). Enkele totaaltellingen van pleisterende waadvogels langs de West-Vlaamse Noordzeekust in de winter 1984-1985. Mergus 1(5): 174-191, more
Becuwe, M. (1975). Het reservaat "De IJzermonding" te Nieuwpoort als doortrek- en overwinteringsgebied voor waadvogels (The estuary of the IJzer at Nieuwpoort, Belgium, as a waterfowl reserve for migrating and wintering waders). Biol. Jb. Dodonaea 43: 63-77, 1 folded table, more
Becuwe, M. (1971). Het voorkomen van de Steenloper, Arenaria interpres, en de Paarse Strandloper, Calidris maritima, in België en Zeeuws-Vlaanderen (Nederland). Le Gerfaut 61: 175-223, more
Deman, R. (2002). Hoogwatervluchtplaatstellingen aan de Oostkust, winter 2001-2002. Mergus Nieuwsbrief 3(9): 2-6, more
Deman, R. (2003). Hoogwatervluchtplaatstellingen aan de Oostkust, winter 2002-2003. Mergus Nieuwsbrief 4(13): 7-13, more
Deman, R. et al. (2004). Hoogwatervluchtplaatstellingen aan de Oostkust, winter 2003-2004 Mergus Nieuwsbrief 5(18): 4-11, more
Deman, R. et al. (2005). Hoogwatervluchtplaatstellingen aan de Oostkust, winter 2004-2005 Mergus Nieuwsbrief 6(22): 5-7, more
Becuwe, M. (1968). Over Steenlopers. De Roerdomp 8(1): 4-9, more
Deman, R. et al. (2001). Resultaten steltlopertellingen Oostkust, winters 1998/99, 1999/00, 2000/01 Mergus Nieuwsbrief 2(6): 17-32, more
Meininger, P.L.M.; Becuwe, M. (1979). Resultaten van drie vogeltellingen langs de Nederlandse en Belgische Noordzeekust in het seizoen 1977/78. Watervogels 4: 162-169, more
Meininger, P.L.M. (1977). Resultaten van een vogeltelling langs de Nederlandse en Belgische Noordzeekust in januari 1977. Watervogels 2: 79-84, more
Devos, K.; De Scheemaeker, F.; Allein, S. (1994). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1993-1994. Mergus 8: 242-246, more
Devos, K.; De Scheemaeker, F.; Allein, S. (1996). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1994-1995. Mergus 10: 187-198, more
Devos, K. et al. (1997). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1995/1996. Mergus 11: 258-269, more
Devos, K. et al. (1998). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1996/'97. Mergus 12: 187-199, more
Becuwe, M. (1967). Steenlopers in Oostende. Aythya 6(5): 18-26, more
Devos, K.; Debruyne, R. (1989). Veldornithologisch jaarboek van de Noord-Westhoek. [S.n.]: Diksmuide. 248 pp., more

Dataset status: Completed
Data type: Data
Data origin: Monitoring: field survey
Metadatarecord created: 2005-09-20
Information last updated: 2013-02-07
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy