IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Heavy Metals [MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Zware Metalen]
Contact: Helpdesk Water (RWS), more

Access data

Other online datasets:

Description
The dataset contains data collected by the MWTL-monitoring network about heavy metals. Data is only online available (DONAR) or by request (BasisInfoDesk RIKZ (info@rikz.nl)).

Scope
Themes:
Environmental quality/pollution, Water composition
Keywords:
Marine, Brackish water, Terrestrial, Chemical compounds, Heavy metals, ANE, Belgium, East Coast, Wielingen, ANE, Netherlands, Westerschelde, Hansweert, ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen, ANE, Netherlands, Westerschelde, Vlissingen

Geographical coverage
ANE, Belgium, East Coast, Wielingen Stations [Marine Regions]
Wielingen
Coordinates: X: 13853; Y: 382049 [RD]
ANE, Netherlands, Westerschelde, Hansweert Stations [Marine Regions]
Hansweert geul
Coordinates: X: 59530; Y: 383900 [RD]
ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Stations [Marine Regions]
Terneuzen Boei 20
Coordinates: X: 46200; Y: 374200 [RD]
ANE, Netherlands, Westerschelde, Vlissingen Stations [Marine Regions]
Vlissingen Boei SSVH
Coordinates: X: 28280; Y: 381900 [RD]

Temporal coverage
From 1980 on [In Progress]

Parameters
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Zinc (Zn)

Contributors
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, moredata owner
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst; Helpdesk Water, more

Related datasets
Parent dataset:
MWTL chemical monitoring network Westerschelde, more
(Partly) included in:
MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary, more

Publication
Based on this dataset:
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., more
Holierhoek, M.M. et al. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., more
Holierhoek, M.M. et al. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., more
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., more
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., more
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., more
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., more
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., more
(2006). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet zoete rijkswateren. Meetplan 2006. RIZA werkdocument, 2005.137X. RIZA, Directie Waterkwaliteit en Informatie - Monitoring: [s.l.]. 115 + bijlagen pp., more
Wilts, W.; Siderius, T. (1986). Vergelijking van de analyseresultaten zware metalen van een intercalibratieonderzoek en het routinematige meetnet van Rijkswaterstaat. DGW notitie, GWIO-86. Dienst Getijdewateren: Groningen. 10 pp., more


Dataset status: In Progress
Data type: Data
Data origin: Monitoring: field survey
Metadatarecord created: 2006-10-02
Information last updated: 2006-10-02
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy