IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Centrum Agrarische Geschiedenis (KULeuven-CAG)
www.cagnet.be/

Info  Publications 
Parent institute: Katholieke Universiteit Leuven; Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (KULeuven-ICAG), more
Address:
Atrechtcollege
Naamsestraat 63
3000 Leuven
Belgium

Tel.: +32-(0)16-32 35 25
Fax: +32-(0)16-32 35 26
E-mail:
 

Abstract:
Het Centrum Agrarische Geschiedenis wil, samen met andere geïnteresseerden, het verleden van landbouw, platteland en voeding (vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw) bestuderen, bewaren en toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit cultureel erfgoed wordt belicht in zijn nationale en internationale context, waarbij ook grote aandacht uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst.

  • Het CAG is een kenniscentrum dat de geschiedenis van het brede themaveld landbouw, platteland en voeding bestudeert. Hierbij wordt de periode van 1750 tot vandaag bestreken.
  • Het CAG is een onafhankelijk kruispunt voor erfgoedinitiatieven. Het doet aan ondersteuning, geeft advies en zoekt samenwerking "op maat" van de partners.
  • CAG biedt ook informatie, educatie en animatie. Het wil het brede publiek aanspreken over verleden, heden en toekomst van landbouw en voeding, via publicaties, lezingen, evenementen en het internet.
  • De nodige wetenschappelijke ondersteuning wordt verstrekt door het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven, een zusterorganisatie van het CAG.

Het CAG is door de Vlaamse Overheid erkend als expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen.

Publications (4)  Top 
    ( 2 peer reviewed ) split up filter
  • Peer reviewed article Warrington, S. (Ed.) (2014). International work. Europe, Belgium: Peeling shrimp. Oral History 42(1): 22, more
  • Peer reviewed article Segers, Y. (2001). Oysters and rye bread: Polarising living standards in Flanders, 1800-1860. Eur. Rev. Econ. Hist. 5(3): 301-336. hdl.handle.net/10.1017/S1361491601000120, more
  • Demasure, B. (2014). Boter bij de vis. Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Davidsfonds: Leuven. ISBN 978-90-5908-557-2. 277 pp., more
  • Demasure, B.; Segers, Y. (2014). De Belgische zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 56-58, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications