IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Rapportering en Advisering (LNE)

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie (LNE), more

Type: Administrative

Datasets (3)  Top 
  • Graslandmonitoringproject; Partim vegetatieopname in Vlaanderen en aan de kust, more
  • Wind turbines research: Local migration & foraging/resting birds in the wind turbine parks of the Belgian Part of the North Sea and Flanders, more
  • Wind turbines research: Number of bird fatalities in the wind turbine parks of the Belgian Part of the North Sea and Flanders., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Datasets