IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Sovon

Info  Publications 
Address:
Rijksstraatweg 178
6573 DG Beek-Ubbergen
Netherlands

Tel.: +31-(0)24-684 81 11
Fax: +31-(0)24-684 81 88
 

Publications (32)  Top 
  split up filter
 • Boele, A.; van Bruggen, J.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Vergeer, J.W.; van der Meij, T. (2015). Broedvogels in Nederland 2013. Sovon-rapport 2015/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 117 + bijlagen pp., more
 • Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Klaassen, O.; van Winden, E.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2015). Watervogels in Nederland in 2013/2014. Sovon-rapport, 2015/72. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 124 + bijlagen pp., more
 • Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Klaassen, O.; Kleefstra, R.; van Winden, E.; Soldaat, L. (2015). Watervogels in Nederland in 2012/2013. Sovon-rapport 2015/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 114 + bijlagen pp., more
 • (2014). Ganzen- en zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2012/2013. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 47 + bijlage pp., more
 • Boele, A.; van Bruggen, J.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Vergeer, J.W.; Plate, C. (2014). Broedvogels in Nederland in 2012. Sovon-rapport, 2014/13. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 107 + bijlagen pp., more
 • (2013). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2011/2012. SOVON-informatierapport, 2013/44. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 45 + bijlage pp., more
 • Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Klaassen, O.; van Winden, E.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2013). Watervogels in Nederland in 2010/2011. Sovon-rapport, 2013/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 128 + bijlagen pp., more
 • (2012). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2010/2011. SOVON-informatierapport, 2012/35. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. , more
 • Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Kleefstra, R.; Klaassen, O.; van Winden, E.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2012). Watervogels in Nederland in 2009/2010. Sovon-rapport, 2012/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 116 + bijlagen pp., more
 • (2011). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2009/2010. SOVON-informatierapport, 2011/06. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. , more
 • Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; van Winden, E.; Soldaat, L.; Klaassen, O.; Schoppers, J.; Wiersma, P. (2011). Watervogels in Nederland in 2008/2009. SOVON-monitoringrapport, 2011/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 110 + bijlagen pp., more
 • (2010). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2008/2009. SOVON-inventarisatierapport, 2010/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 49 pp., more
 • Van Dijk, A.J.; Boele, A.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Plate, C.L. (2010). Broedvogels in Nederland in 2008. Sovon monitoring rapport, 2010/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 146 pp., more
 • (2009). Ganzen- en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2006/2007 en 2007/2008. SOVON-informatierapport, 2009/15. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 40 + bijlage pp., more
 • Hustings, F.; Koffijberg, K.; van Winden, E.; van Roomen, M. (2009). Watervogels in Nederland in 2007/2008. SOVON-monitoringrapport, 2009/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 96 + bijlagen pp., more
 • van Dijk, A.J.; Boele, A.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Plate, C.L. (2009). Broedvogels in Nederland in 2007. SOVON-monitoringrapport, 2009/01. SOVON: Beek-Ubbergen. 164 pp., more
 • (2008). Ganzen- en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2006/2007. SOVON-informatierapport, 2008/10. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , more
 • Hustings, F.; Koffijberg, K.; van Winden, E.; van Roomen, M.; Soldaat, L. (2008). Watervogels in Nederland in 2006/2007. Sovon-monitoringsrapport, 2008/04. SOVON Vogelonderzoek: Beek-Ubbergen. 142 + bijlagen pp., more
 • (2007). Ganzen- en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2005/2006. SOVON-informatierapport, 2007/13. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , more
 • (2006). Ganzen en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2004/2005. SOVON-informatierapport, 2006/11. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , more
 • Rappoldt, C.; Ens, B.J. (2006). Scholeksters en kokkels in de Westerschelde. Modelberekeningen voor de periode 1992-2003 op basis van een verbeterde schatting van de groei en overleving van kokkels in de zomer. SOVON-onderzoeksrapport, 2006/06. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , more
 • (2005). Ganzen en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2003/2004. SOVON-informatierapport, 2005/10. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , more
 • de Boer, V.; Vergeer, J.W.; Kalkman, V. (2005). Fauna van de Zwakke Schakels in West Zeeuws-Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten. SOVON-inventarisatierapport, 2005/22. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 168 pp., more
 • De Boer, V.; Vergeer, J.W.; Kalkman, V. (2005). Fauna van de Zwakke Schakels op Walcheren: Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten. SOVON-inventarisatierapport, 2005/21. Provincie Zeeland/SOVON: Beek-Ubbergen. 148 pp., more
 • van Turnhout, C.; van Roomen, M. (2005). Effecten van strandsuppleties langs de Nederlandse kust op Drieteenstrandloper en kustbroedvogels. SOVON-onderzoeksrapport, 2005/05. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 62 pp., more
 • Van Kleunen, A.; Vergeer, J.W.; Wieland, A. (2004). Broedvogels van de Nijs- en Hooglandpolder in de Kop van Ossenisse, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna. SOVON-informatierapport, 2004/15. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 33 + bijlagen pp., more
 • Koffijberg, K. (Ed.) (1999). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1997/98. Sovon-monitoringsrapport, 1999/06. SOVON: Beek-Ubbergen. 62 + bijlagen pp., more
 • Koffijberg, K. (Ed.) (1998). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1996/97. RIZA-Rapport, BM 97.17. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nederland. 78 pp., more
 • Koffijberg, K. (Ed.) (1998). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1996/97. Sovon-monitoringsrapport, 1998/06. SOVON: Beek-Ubbergen. 61 + bijlagen pp., more
 • Zegers, P.M.; Kwint, N.D. (1992). Vogeltellingen in het Nederlandse deel van het Waddengebied 1979-90. SOVON: Beek-Ubbergen. 51 pp., more
 • SOVON-onderzoeksrapport. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. ISSN 1382-6271, more
 • SOVON-monitoringrapport. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. ISSN 1874-169X, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications