IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (LNE-MiNa-raad)

English name: Flanders Environment and Nature Counsil
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE), more

Address:
Kliniekstraat 25
4de verdiep
1070 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-558 01 30
Fax: +32-(0)2-558 0131
E-mail:
 Publications | Projects 
 
Type: Others

Publications (11)  Top | Projects 
  split up filter
 • Uyttendaele, D. (2015). Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn (MAP5). Minaraad Vlaanderen: Brussel. 43 pp., more
 • Uyttendaele, D.; Van Nieuwenhove, K. (2014). Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020. MINA-Raad/SALV: Brussel. 33 pp., more
 • Uyttendaele, D.; Van Guyze, D. (2012). De hervorming van het GVB. Minaraad Vlaanderen/SALV: Brussel. 40 pp., more
 • (2008). Strategisch plan voor de haven van Antwerpen. Minaraad Vlaanderen: [s.l.]. 24 pp., more
 • MiNa-Raad (2006). Advies op hoofdlijnen van 2 februari 2006 over de Europese Mariene Strategie. MINA-Raad: Brussel. 12 pp., more
 • (2005). Verslag afscheidscolloquium Em. Prof. Dr. Rudi Verheyen van 26 januari 2005 over "Biodiversiteit: luxe of noodzaak". MINA-Raad: [s.l.]. 44 pp., more
 • (2005). Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad): jaarverslag 2004. MINA-Raad: Brussel. 70 pp., more
 • MiNa-Raad (2003). Advies op hoofdlijnen van 3 juni 2003 over de regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid; Verslag hoorzitting van 9 juli 2002 omtrent de Belgische zeevisserij en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid; Verslag hoorzitting van 27 januari 2003 omtrent de Belgische zeevisserij en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Advies en verslagen, 2003(31). Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen: Brussel. 72 pp., more
 • Uyttendaele, D.; Casteels, V.; Decanq, I. (2002). Verslag hoorzitting van 9 juli 2002 omtrent de Belgische zeevisserij en de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Advies en verslagen, 2002. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen: Brussel. 38 pp., more
 • (2001). Advies van 5 april 2001 over het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG). Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Advies en verslagen, 2001(13). Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen: Brussel. 23 pp., more
 • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Advies en verslagen. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen: Brussel, more

Projects (12)  Top | Publications 
 • Beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat 'Het Schipgat, De Doornpanne en De Hoge Blekker', in het kader van een gebiedsvisie voor het gelijknamig strand- en duincomplex te Koksijde, more
 • Bepalen van het emissiereductiepotentieel voor diverse polluenten naar het compartiment lucht binnen de sector van de raffinaderijen in Vlaanderen. Emissiereductieprogramma 3de Noordzeeconferentie, more
 • Ecologisch Model Schelde estuarium: beschrijving van nutriëntenfluxen in de slik en schorbodems, more
 • ESEP: Educatief Schelde Estuarium Project, more
 • Evaluatie van het reductiepotentieel voor diverse polluentemissies naar het compartiment lucht in een aantal homogene subsectoren van de chemische industrie in Vlaanderen. Emissiereductieprogramma 3de Noordzeeconferentie, more
 • Identificatie gevaarlijke stoffen in industriële effluenten. Slotverklaring 4de Noordzeeconferentie, more
 • Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de poldergebieden gelegen in het gebied Oostende-Brugge-Knokke, more
 • Opmaak van een systematiek natuurtypen in Vlaanderen: duinen, heiden, moerassen, graslanden en slikken & schorren, more
 • Ruimtelijk verbinden t.b.v. natuurherstel D' Heye, more
 • Study of the feasibility of the nature planning project of the 'Uitkerkse Polders': ecohydrological study, more
 • Substitutie van hooggechloreerde korte-keten paraffines, trichloorbenzeen, musk-xylenen, nonylfenolen, nonylfenolethoxylaten, gebromeerde vlamvertragers en ftalaten. Slotverklaring 4de Noordzeeconferentie, more
 • Uitkerkse Polders: archeologische inventaris, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects