IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
This institute is the successor of the institute underneath
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), more

Previous name: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), more

Address:
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Netherlands
 Institutes | Publication 
 

Child institutes (6)  Top | Publication 
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Dienst Landelijk Gebied (EL&I-DLG), more
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Agroketens en Visserij (EL&I), more
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Kennis & Innovatie (EL&I-DK), more
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Natuur, Landschap & Platteland (EL&I-NLP), more
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Regionale Zaken (EL&I-DRZ), more
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (EL&I), more

Publication  Top | Institutes 
    split up filter
  • Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2010). Ontwerp aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan. PDN/2010-163. [S.n.]: [s.l.]. 48 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication