IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Directie Agroketens en Visserij (EL&I)
www.rijksoverheid.nl/ministeries/lnv/organisatie/organogram/directie-agroketens-en-visserij
This institute is the successor of the institute underneath
Directie Visserij (LNV), more

Parent institute: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), more
Previous name: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Directie Visserij (LNV), more


Abstract:
De directie Agroketens en Visserij (AKV) is verantwoordelijk voor het nationale en internationale beleid voor de agrarische- en visserijketen. Deze directie richt zich dus op alle schakels van de productieketen en handel.

Directeur: ir. C.A.C.J. Oomen

AKV ontwikkelt beleid voor een duurzame, innovatieve en daarmee sociaal-economisch sterke landbouw- en visserijketen. Dit gebeurt in harmonie met andere functies op ecologisch gebied en de maatschappelijke omgeving, zoals het klimaat en het energievraagstuk, de kwaliteit van de ecosystemen die vis voortbrengen (duurzaam beheer van visbestanden), de diergezondheids- en welzijnsvraagstukken in de veehouderij, de kwaliteit van bodem en milieu (gewasbescherming en het vraagstuk van de mest).

De directie is sterk internationaal georiënteerd en levert inhoudelijke bijdragen in Europees en mondiaal verband. Daarnaast bevordert de directie de markttoegang voor de Nederlandse producten en het opheffen van handelsbelemmeringen.

Dataset  Top 
  • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Dataset