IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Arcadis Nederland
www.arcadis.nl

Parent institute: ARCADIS, more

Address:
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Netherlands

E-mail:
 Publications 
 

Publications (34)  Top 
  split up filter
 • Kater, B.J.; Cleveringa, J. (2019). Natuurherstel Pakket Westerschelde: monitoring lopende projecten in het licht van de Westerschelde brede ontwikkelingen. ARCADIS Nederland BV: Zwolle. 63 pp., more
 • Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2014). T2009-rapport Schelde-estuarium. IMDC/Arcadis/Universiteit Antwerpen/Imares/NIOZ: [s.l.]. 522 + 2 bijlagen pp., more
 • Dotinga, F.D.; van den Berg, R.E.F. (2014). Plan MER nationaal waterplan 2. ARCADIS Nederland BV: 's-Hertogenbosch. 72 + bijlagen pp., more
 • Kleijberg, R.J. M.; Stempher, W.; van den Berg, R. (2014). Passende beoordeling natuurbeschermingswet 1998 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2). ARCADIS Nederland BV: Arnhem. 139 + bijlagen pp., more
 • (2013). Ontwikkeling mesoschaal Zeeschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 112 + bijlagen pp., more
 • (2013). Actualisatierapport Delft3D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 40 pp., more
 • (2013). Gebruik van nevengeulen voor binnenvaart. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 68 + bijlagen pp., more
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2013). Vergelijking methodes overstromingsrisico. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 74 pp., more
 • Cleveringa, J. (2013). Grootschalige sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 pp., more
 • Cleveringa, J. (2013). Ontwikkeling mesoschaal Westerschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 106 + bijlage pp., more
 • Cleveringa, J. (2013). Samenhang ontwikkelingen tijd- en ruimteschalen. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 73 pp., more
 • Cleveringa, J.; Dam, G. (2013). Slib in de sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 35 pp., more
 • Dam, G. (2013). Harde lagen Westerschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 7 pp., more
 • Dam, G. (2013). Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 95 + bijlagen pp., more
 • Dam, G.; Poortman, S. (2013). Morfologische lange termijn simulaties. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 63 pp., more
 • Giardino, A. (2013). Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 4 + bijlage pp., more
 • Heinis, F.; Taal, M. (2013). N2000-context. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 9 + bijlage pp., more
 • Kuijper, K. (2013). Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij in het Scheldeestuarium. Data-analyse en toepassingen analytisch model. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 109 pp., more
 • Kuijper, K. (2013). Data-analysis water levels, bathymetry Western Scheldt. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 125 + annexes pp., more
 • Lipari, G. (2013). Mitigatie dwarsstroming Zuidergat. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 38 + bijlagen pp., more
 • Mathys, M. (2013). Harde lagen Beneden-Zeeschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 14 pp., more
 • Menninga, P.J.; Dam, G. (2013). Simulatie met effectanalyse op mesoschaal. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 + bijlage pp., more
 • Poortman, S. (2013). Effect morfologie monding Westerschelde op getij. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 pp., more
 • Santermans, J. (2013). Baggeren en storten. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 84 + bijlagen pp., more
 • Taal, M.; Wang, Z.B.; Cleveringa, J. (2013). Synthese en conceptueel model. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 80 pp., more
 • van der Werf, J.J.; Brière, C.D.E. (2013). Influence morphology on tide and sand transport. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 72 pp., more
 • van Kessel, T.; van der Werf, J.J.; Giardino, A. (2013). Analyse havenstortvak W13. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 34 pp., more
 • van Kessel, T.; van der Werf, J.; Giardino, A. (2013). Analyse alle havenstortvakken Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 56 + bijlagen pp., more
 • Van Leeuwen, B. (2013). Probleemanalyse zandwinning. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 31 pp., more
 • van Rijn, L.C. (2013). Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, part 2. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 73 + annexes pp., more
 • Verheyen, B. (2013). Analyse stortvakken beneden-Zeeschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 82 + bijlagen pp., more
 • Verheyen, B.; van Holland, G. (2013). Zeeschelde- nota analyse bodemligging. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 + bijlagen pp., more
 • Wang, Z.B. (2013). Data-analyse waterstanden Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 23 pp., more
 • Winterwerp, J.C. (2013). Response of tidal rivers to deepening and narrowing. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 98 + annexes pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications