IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

www.ua.ac.be/csg
www.uantwerpen.be/en/rg/csg/organisation/staff-and-researcher/

Info  Persons | Publications | Project 
Parent institute: Universiteit Antwerpen; Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Departement Geschiedenis (UA), more

Persons (4)  Top | Publications | Project 

Publications (6)  Top | Persons | Project 
    ( 4 peer reviewed ) split up filter
  • Peer reviewed article Deseure, B. (2010). ‘Sa splendeur et sa décadence sont également célèbres’ - Het Scheldeverhaal als politiek instrument tijdens de Franse periode. Tijdschr. Geschied. 123(4): 534-553, more
  • Peer reviewed article Deseure, B.; Marnef, G.; Verhoeven, G. (2010). Een pot vol mosselen: de Schelde en de stedelijke identiteit van Antwerpen (zestiende-twintigste eeuw) = A pot full of mussels. The Scheldt and the urban identity of Antwerp (sixteenth to twentieth century). Tijdschr. Geschied. 123(4): 480-485, more
  • Peer reviewed article Greefs, H. (2010). Van formeel vrij tot tolvrij - De visies op de Scheldevaart en de positie van Antwerpen als havenstad binnen de schoot van de Antwerpse Kamer van Koophandel, 1795-1863. Tijdschr. Geschied. 123(4): 554-571, more
  • Peer reviewed article Greefs, H. (2008). De terugkeer van Mercurius. De divergerende keuzes van de zakenelite in Antwerpen en het belang van relatienetwerken na de heropening van de Schelde (1795-1850) = Divergent strategies of the business elite in Antwerp and the importance of networks after the reopening of the river Scheldt (1795-1850). TSEG 5(2): 55-86, more
  • Greefs, H. (2015). Choices and opportunities amid economic warfare: strategic decisions of the business elite in the young harbour town of Antwerp during the Napoleonic Era, in: Aaslestad, K. et al. (Ed.) Revisiting Napoleon’s continental system. Local, regional and European experiences. War, Culture and Society, 1750 – 1850, : pp. 223-240, more
  • Greefs, H. (2014). De Schelde geblokkeerd in 1839: hoe Antwerpen opnieuw een provinciestad werd, in: Van Ginderachter, M. et al. (Ed.) Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. pp. 63-88, more

Project  Top | Persons | Publications 
  • De creatie van de Westerschelde. Een historische kijk op de transformatie van het Westerschelde-estuarium van veenriviertje tot internationale handelsroute ( ca. 1000-ca. 1500), more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Publications | Project