IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Centrum voor stadsgeschiedenis (UA)
www.ua.ac.be/csg
www.uantwerpen.be/en/rg/csg/organisation/staff-and-researcher/

English name: Centre for Urban History
Parent institute: Universiteit Antwerpen; Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Departement Geschiedenis (UA), more

Address:
Stadscampus (room D.325)
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Belgium

E-mail:
 Persons | Publications | Project 
 
Type: Scientific

Persons (5)  Top | Publications | Project 

Abstract:
The Centre for Urban History (CSG) of the University of Antwerp was founded in September 2004. CSG studies important aspects of the urban society, economy, ecology, culture and politics from the medieval period up until present time. Cities are emphatically categorised into their spatial and chronological context, in relation to each other, but also in relation to the non-urban and non-human environment. Research priorities include the urban material culture, civil society, urban identity, knowledge networks, economic growth and social inequality, migration and urban ecology.

Since a few years, the group increasingly focuses on studying the relationship between cities and their natural environment from a historical perspective. Given the geographical research focus on the North Sea area and the role of rivers and estuaries in urban development in this part of Europe, the historical relationship between cities and water constitutes a prominent part of the research. Since 2013, the marine research is part of the research line ENVIRHUS: ‘Environmental and Rural History of Urbanized Societies’, coordinated by Prof. Dr. Tim Soens.

Within the marine and coastal domain, the research focuses on five topics:
- The study of the causes, impact and perception of historical flood disasters;
- The historical study of polders and water-meadows in the North Sea area (as a bottom-up organisation for coast and river water management);
- Broader research on coastal development during the last millennium (mainly the interaction between natural and human dynamics);
- The study of peat development and excavation;
- The study of heritage aspects of coastal and river landscapes (focusing on the integration of natural values and cultural historical values).

The CSG intensively collaborates with research groups from the University of Antwerp (Ecosystem Management research group) and Ghent University (research group Economy, Ecology and Demography and the Renard Centre of Marine Geology).

Publications (12)  Top | Persons | Project 
  ( 8 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Soens, T.; De Block, G.; Jongepier, I. (2019). Seawalls at work. Envirotech and labor on the North Sea coast before 1800. Technology and Culture 60(3): 688-725. https://hdl.handle.net/10.1353/tech.2019.0070, more
 • Peer reviewed article Puttevils, J.; Deloof, M. (2017). Marketing and pricing risk in marine insurance in sixteenth-century Antwerp. Journal of Economic History 77(3): 796-837. https://hdl.handle.net/10.1017/S0022050717000687, more
 • Peer reviewed article De Ruysscher, D.; Puttevils, J. (2015). The art of compromise legislative deliberations on marine insurance institutions in Antwerp (c. 1550-c. 1570). BMGN 130(3): 25-49, more
 • Peer reviewed article Deseure, B. (2010). ‘Sa splendeur et sa décadence sont également célèbres’ - Het Scheldeverhaal als politiek instrument tijdens de Franse periode. Tijdschr. Geschied. 123(4): 534-553, more
 • Peer reviewed article Deseure, B.; Marnef, G.; Verhoeven, G. (2010). Een pot vol mosselen: de Schelde en de stedelijke identiteit van Antwerpen (zestiende-twintigste eeuw) = A pot full of mussels. The Scheldt and the urban identity of Antwerp (sixteenth to twentieth century). Tijdschr. Geschied. 123(4): 480-485, more
 • Peer reviewed article Greefs, H. (2010). Van formeel vrij tot tolvrij - De visies op de Scheldevaart en de positie van Antwerpen als havenstad binnen de schoot van de Antwerpse Kamer van Koophandel, 1795-1863. Tijdschr. Geschied. 123(4): 554-571, more
 • Peer reviewed article Troubleyn, L.; Kinnaer, F.; Ervynck, A.; Beeckmans, L.; Caluwé, D.; Cooremans, B.; de Buyser, F.; Deforce, K.; Desender, K.; Lentacker, A.; Moens, J.; Van Bulck, G.; Van Dijck, M.; Van Neer, W.; Wouters, W. (2009). Consumption patterns and living conditions inside Het Steen, the late medieval prison of Malines (Mechelen, Belgium). JALC 1(2): 5-47, more
 • Peer reviewed article Greefs, H. (2008). De terugkeer van Mercurius. De divergerende keuzes van de zakenelite in Antwerpen en het belang van relatienetwerken na de heropening van de Schelde (1795-1850) = Divergent strategies of the business elite in Antwerp and the importance of networks after the reopening of the river Scheldt (1795-1850). TSEG 5(2): 55-86, more
 • Stabel, P.; Puttevils, J.; Dumolyn, J. (2018). Production, markets and socio-economic structures I: c.1100–c.1320, in: Brown, A. et al. (Ed.) Medieval Bruges c. 850-1550. pp. 86-123. https://hdl.handle.net/10.1017/9781108303842.004, more
 • Stabel, P.; Puttevils, J.; Dumolyn, J.; Lambert, B.; Murray, J.M.; Dupont, G. (2018). Production, markets and socio-economic structures II: c.1320–c.1500, in: Brown, A. et al. (Ed.) Medieval Bruges c. 850-1550. pp. 196-267. https://hdl.handle.net/10.1017/9781108303842.007, more
 • Greefs, H. (2015). Choices and opportunities amid economic warfare: strategic decisions of the business elite in the young harbour town of Antwerp during the Napoleonic Era, in: Aaslestad, K. et al. (Ed.) Revisiting Napoleon’s continental system. Local, regional and European experiences. War, Culture and Society, 1750 – 1850, : pp. 223-240, more
 • Greefs, H. (2014). De Schelde geblokkeerd in 1839: hoe Antwerpen opnieuw een provinciestad werd, in: Van Ginderachter, M. et al. (Ed.) Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. pp. 63-88, more

Project  Top | Persons | Publications 
 • De creatie van de Westerschelde. Een historische kijk op de transformatie van het Westerschelde-estuarium van veenriviertje tot internationale handelsroute ( ca. 1000-ca. 1500), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Publications | Project