IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (LV-SALV)
www.salv.be/

Info  Publications 
Original name: Strategic Advisory Council for Agriculture and Fisheries
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV), more
Address:
Wetstraat 34-36
1040 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-552 79 84
Fax: +32-(0)2-552 79 81
 
Type: Others

Publications (10)  Top 
  split up filter
 • SALV (2013). Advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2013 aan het Fonds voor Scheepsjongeren. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 5 pp., more
 • SALV (2012). Advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2012 aan het Fonds voor Scheepsjongeren. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 4 pp., more
 • SALV (2011). Advies over een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 12 pp., more
 • SALV (2011). Advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2011 aan het Fonds voor Scheepsjongeren. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 5 pp., more
 • SALV (2011). Advies over de beleidsbrief Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 2010-2011. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 14 pp., more
 • SALV (2011). Advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronisch registratie- en meldsysteem op vissersvaartuigen. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 7 pp., more
 • SALV (2010). Advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2010 aan het Fonds voor Scheepsjongeren. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 4 pp., more
 • SALV (2010). Advies naar aanleiding van de studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 6 pp., more
 • SALV (2010). Advies over de beleidsnota Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 2009-2014. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 19 pp., more
 • SALV (2009). Advies betreffende het Groenboek over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: Brussel. 7 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications