IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (EL&I)
https://www.vwa.nl/organisatie/opbouw-nvwa

Info  Project 
Parent institute: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), more
Address:
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Netherlands

E-mail:
 

Abstract:
De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) fuseren per 1 januari 2012 tot Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De organisatie gebruikt deze naam sinds 16 november 2011; nog voordat de fusie een feit is. In juridische zin blijven de PD, AID en VWA bestaan tot de fusie is voltooid.

Vanaf 1 januari 2012 bestaat de NVWA uit 7 onderdelen: 5 divisies, een stafdirectie en bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering. De organisatie staat onder leiding van een inspecteur-generaal. Hij vormt samen met de plv. inspecteur-generaal en de directeuren de directieraad van de NVWA.

Project  Top 
  • RINSE: Reducing the Impacts of Non-native Species in Europe, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Project