IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

www.rijkswaterstaat.nl/over_ons/organisatiestructuur/centrale_informatievoorziening/centrale_informatievoorziening.aspx
This institute is the successor of the institute underneath
Data-ICT-Dienst (RWS), more

Info  Publications | Datasets 
Parent institute: Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more

Publications (14)  Top | Datasets 
  split up filter
 • Parée, E. (2017). Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2016. Biologische monitoring zoute rijkswateren. RWS, CIV: Delft. 22 + bijlagen pp., more
 • van Loon, W.; Bakker, I. (2017). Programma van eisen voor de zoute sedimentmonitoring van Rijkswaterstaat voor biologische toepassingen. Rijkswaterstaat WVL/Rijkswaterstaat, CIV: Lelystad. 3 pp., more
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 1996. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., more
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2001. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., more
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2004. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., more
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2010. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., more
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2011. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 19 + bijlagen pp., more
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2012. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 20 + bijlagen pp., more
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2008. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., more
 • Buiks, J. (2016). Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2015. Biologische monitoring zoute rijkswateren. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 19 + bijlagen pp., more
 • Sinke, O. (2016). Monitoring geulwanden Westerschelde 2016. Locaties Ossenisse, Zuidergat, Baalhoek, Valkenisse, Bath en Saeftinghe. Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: [s.l.]. 35 pp., more
 • Tolman, M.E.; Pranger, D.P. (2016). Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2016. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV): Delft. 24 + bijlagen pp., more
 • Reitsma, J.M.; de Jong, J. (2015). Toelichting bij de vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2013: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000. RWS-CIV: Delft. 100 + bijlagen pp., more
 • Pranger, D.P.; Tolman, M.E.; van den Berg, G. (2013). Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2013. RWS, CIV: Delft. 27 + bijlagen pp., more

Datasets (2)  Top | Publications 
 • MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Datasets