IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Onderzoeksgroep Monitoring en Herstel Aquatische fauna (LNE)
www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-omgeving/instituut-voor-natuur-en-bosonderzoek/monitoring-en-herstel-aquatische-fauna

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), more

Address:
Herman Teirlinckgebouw
Dwersbos 28
1630 Linkebeek
Belgium
 Dataset 
 

Abstract:
Het team Monitoring en herstel van de aquatische fauna verricht beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek rond de monitoring en het herstel van de aquatische fauna, met de focus op vissen. In het kader van verschillende nationale en internationale richtlijnen (het Soortenbesluit, de Kaderrichtlijn Water, de Habitatrichtlijn, Natura-2000, de Palingverordening en de Verordening Invasieve Exoten) bemonsteren we de beken, (getijgebonden) rivieren, kanalen en meren op geregelde tijdstippen om de toestand van de aquatische fauna in kaart te brengen.

Daarnaast beheert het team ook het Centrum voor Visteelt waar kweekprogramma's lopen voor soortherstel en -ondersteuning. Populaties van aquatische soorten die in hun voortbestaan bedreigd zijn, kunnen via herintroducties uit speciaal opgezette kweekprogramma's versterkt worden.

Dataset  Top 
  • Fish Information System (V.I.S.), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Dataset