IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Afdeling Zeeschelde (MOW)
www.wenz.be

Info  Publications | Projects | Datasets 
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (MOW-W&Z), more

Thesaurus terms (4) : Coast defences; Port installations; Sedimentology; Water quality
Geographical terms (2) : Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]
Address:
Anna-Bijns-gebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
2018 Antwerpen
Belgium

Tel.: +32-(0)3-224 67 11
Fax: +32-(0)3-224 67 05
E-mail:
 
Type: Administrative

Abstract:
Tasks are: joint responsibility for design and realisation of basic infrastructure of the port of Antwerp; responsibility for coastal defences; management and maintenance of the Scheldt, the Durme, the Rupel, the Dijle, the Zenne, the Netes, the Nete Canal and the Demer from Werchter to Diest; joint responsibility for the management, maintenance and infrastructure work on the Leuven-Dijle Canal and the Brussels-Charleroi on Flemish regional territory; joint implementation of infrastructure work on the Brussels-Scheldt Sea Canal.

Publications (34)  Top | Projects | Datasets 
  ( 2 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Van Nederkassel, J.V.; Van Zele, S.; Van Renterghem, B.; Vermeersch, T.; Quaeyhaegens, H. (2015). The use of engineered sediments for dyke construction in the flood control area of Vlassenbroek. Terra et Aqua 138: 5-16, more
 • Peer reviewed article Francken, F.; Wartel, S.; Parker, R.; Taverniers, E. (2004). Factors influencing subaqueous dunes in the Scheldt Estuary. Geo-Mar. Lett. 24(1): 14-21. dx.doi.org/10.1007/s00367-003-0154-x, more
 • (2016). Meten voor een gezondere Schelde [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 18 pp., more
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), more
 • van Holland, G.; Depreiter, D.; Winterwerp, H.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Sediment management in the Seascheldt - risk of hyper turbidity, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 120-121, more
 • (2014-2015). Procedure bij het optreden van stormtij in het Zeescheldebekken. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 57 + bijlagen pp., more
 • Pantarein; Technum; DenS Communicatie (2014). Welkom bij het Sigmaproject Cluster Bornem [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more
 • Afdeling Zeeschelde (2013). Onderrichtingen bij optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het Zeescheldebekken [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal: Antwerpen. 65 pp., more
 • Dauwe, W. (2013). Meet the Scheldt. The Sigma Plan: Roadmap to an invigorated Scheldt region. Waterwegen en Zeekanaal NV, Sea Scheldt Department: Antwerp. 35 pp., more
 • Pantarein; Technum; DenS Communicatie; Waterwegen en Zeekanaal NV; Vilda; Agentschap voor Natuur en Bos (2013). Welkom bij het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more
 • Pantarein; Technum; DenS Communicatie (Ed.) (2013). Ontmoet de Schelde: naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 36 pp., more
 • Van Renterghem, B.V.; Van Nederkassel, J.V.; Vermeersch, T.; Joos, P.; Quaeyhaegens, H. (2013). The use of engineered sediments for the construction of a compartment dyke in the controlled flooding area Vlassenbroek, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 108-121, more
 • (2011). Onderrichtingen bij optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het Zeescheldebekken. Periode 2011-2012. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. 18 + bijlagen pp., more
 • Bullynck, S.; Coomans, I.; Segher, K.; Teughels, P.; Vandeven, T.; Meijsmans, N.; Peelaerts, C. (2011). Tussen stad en stroom: het masterplan Scheldekaaien Antwerpen [BROCHURE]. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen/Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 60 pp., more
 • JusBox (2011). Sigmaplan GOG KBR: gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more
 • (2009). Voorontwerp Masterplan Scheldekaaien. Stad Antwerpen. AG Stadsplanning & Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. different pagination pp., more
 • (2009). Het bekkenbeheerplan van het Benedenscheldebekken: integraal waterbeleid in de praktijk 2008-2013. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 393 + cd-rom (actiefiches) pp., more
 • Waterbouwkundig Laboratorium; International Marine and Dredging Consultants (2008). Zeeschelde - Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: KGGG ontwerp hooggelegen inlaatconstructie t.b.v. GGG/GOG-werking. Versie 3.0. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 72 pp., more
 • Afdeling Zeeschelde (2006). Onderrichtingen bij optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het Zeescheldebekken. Periode 2006-2007. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Blanckaert, J.; Van Looveren, R.; Janssen, S. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 1. Faserapport 1: composietrandvoorwaarden. Versie 2.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. V, 37 + appendices pp., more
 • Bulckaen, D.; De Nocker, L.; Gauderis, J. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: syntheserapport. Versie 1.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. VI, 33 + 5 p. Appendices pp., more
 • Dierckx, J. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Effecten op de landbouw. 1.1. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. II, 13 + bijlagen pp., more
 • Dierckx, J.; Elsen, F.; Van de Moortel, R. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Studie naar de invloed van inschakeling van gecontroleerde overstromingsgebieden op het voorkomen van leverbot. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more
 • Meyvis, L. (2004). Veiligheid door rivierherstel, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1], more
 • Meyvis, L.; Graré, W.; Dauwe, W. (2003). Actualisatie van het SIGMAplan. Water Nieuwsbrief 10: 1-12, more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2002). Actualisatie van het sigmaplan: integrale verkenning scheldebekken, integrale verkenning rupelbekken, planstudie rivierherstelproject durme: deelopdracht 2: integrale afweging voor de actualisatie van het sigmaplan: omgevings- en sectorale analyse, instru. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , more
 • Afdeling Zeeschelde (2000). Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 37 + appendices pp., more
 • Kerstens, P. (2000). Zeescheldebekken integraal beheer. (at) WEL (Hoboken) 2: 1-6, more
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (1998). Containerdok west, hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 3: in situ metingen van de erosiegevoeligheid van slib in de beneden Zeeschelde: winter-en zomercampagne. Afdeling Zeeschelde: Brussel. 40 + bijlagen pp., more
 • Hoffmann, M.; Graré, W.; Meire, P. (1997). De oevers langs de Zeeschelde: van uniformiteit naar structuurdiversiteit. Water 16(95): 138-146, more
 • Van Hoof, J.; Kerstens, P.; Graré, W.; Vanwijck, J. (1996). Het Sigmaplan. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Sint-Niklaas. 1 infomap pp., more
 • Taverniers, E. (1988). Moderne technologie voor dijken: D.24.Ontwerp en uitvoering van overstroombare dijken [CURSUS]. Stichting Postacademisch Onderwijs: Delft. 22 pp., more
 • Huygels, L.; Swinnen, N.; Swinnen, J.; Eco Consult Milieucommunicatie [s.d.]. Water in beweging - Het GOG KBR: een integrale blik op waterbeheer = Water in motion - The KBR project: an overview of water management [DVD]. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 1 DVD (11'32") pp., more
 • Meyvis, L. [s.d.]. Wij & De vogels. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 2 pp., more

Projects (68)  Top | Publications | Datasets 
 • Actualisation of the Sigmaplan, more
 • Case study Durmevallei Prosperpolder, more
 • COMCOAST: COMbined functions in COASTal defence zones, more
 • Complete exploration of the Scheldt bassin for an update of the Sigmaplan, more
 • Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN, more
 • Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN - Dijle, more
 • Containerdok West Onderzoek inplanting en hydraulisch-sedimentologisch onderzoek, more
 • Development of flanking measures for the agriculture of Flanders, more
 • Eco-hydrological study of the De Putten site, more
 • Ecotoxicologisch onderzoek in rietbakken in Schelde m.b.t. het gecontroleerde overstromingsgebied (g.o.g.) 'Kruibeke Bazel Rupelmonde', more
 • Establishment of the Kalkense Meersen and surroundings, more
 • Floodscape: Creating new landscapes for flood risk management, more
 • GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, more
 • Harmonisation of politics concerning safety against flooding, more
 • Integrale verkenningsstudie voor de Schelde, more
 • Integrale verkenningsstudie voor het Rupelbekken: Modellen, Mais-studie, more
 • Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren, more
 • Landschapsecologisch en eochydrologisch onderzoek tbv de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete ihkv integraal waterbeheer, more
 • MER plan for identification of locations to store river sediment, more
 • MONEOS-N: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Natuurlijkheid, more
 • MONEOS-V: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Veiligheid, more
 • Nature development and establishment between Hamme and Dendermonde, more
 • Nature development study of the ‘zuidelijke groenzone’ on the left bank of the river Scheldt, more
 • Natuurvriendelijke oeververdediging op de schorren langs de Zeeschelde, tussen de Durmemonding en Dendermonde, more
 • Oeververdediging Sigmaplan tijarm Zwijnaarde, more
 • OMES 1 Main: Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
 • OMES 1: Geomorphology en logistic support, more
 • OMES 3 Main: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • OMES 3: Primary production in the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 3: Sedimentology of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 3: Study on the effects of water quality and tide on the flooding areas of the Flemish part of the Scheldt estuary: two mesocosmos experiments, more
 • OMES 3: Study on the lateral input of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 3: The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary , more
 • OMES 3: The C cycle of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 3: The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 3: The zoöplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 4 Main: Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • OMES 4: Evaluation and update of the OMES database, concerning the data of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 4: Primary production in the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 4: Sedimentology of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 4: Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, more
 • OMES 4: The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 4: The C cycle of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 4: The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 4: The zoöplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
 • OMES 5: Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., more
 • OMES 5: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • OMES 5: Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • OMES 5: Studie naar de sedimentologie en het lichtklimaat in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • OMES 5: Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • OMES 5: Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • Onderzoek naar de draagkracht i.f.v. watersportinfrastructuur in Sint-Amands, more
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, more
 • Opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde en de tijdgebonden zijrivieren, more
 • Opstelling van een landbouweffectenrapport op planniveau van het Sigmaplan, more
 • Opstelling van een landbouweffectenrapport van het Vlaamse onderdeel van het natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, more
 • Optimalisatie GOG Anderstadt afwaarts, more
 • Planstudie rivierherstelproject voor het Durmebekken, more
 • Restoration of the Durmevallei, more
 • Sigma cluster Bovendijle - optimalisatie, more
 • Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1981, more
 • Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1996, more
 • Social cost-benefit analysis of the Sigmaplan, more
 • Strandingsbank Coeck (Rupel), more
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, more
 • Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, more
 • Zenne stroomafwaarts van Brussel: studie naar de verontreiniging en ecologische toerstand van de rivier en haar vallei, more

Datasets (5)  Top | Publications | Projects 
 • ME-5a. Monitoring dataset vegetation of the salt marshes Schor van Ouden Doel and Plaat van Boomke, more
 • Depth contours Beneden-Zeeschelde, more
 • MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary, more
 • Monitoring dataset chemical quality of the soil from the salt marshes Schor van Ouden Doel and Plaat van Boomke, more
 • Monitoring dataset position of the salt marshes Schor van Ouden Doel and Plaat van Boomke, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Datasets