IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Stichting De Noordzee (SDN)
www.noordzee.nl

Info  Publications 
English name: North Sea Foundation

Geographical term : ANE, North Sea [Marine Regions]
Address:
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
Netherlands

Tel.: +31-(0)30-234 00 16
Fax: +31-(0)30-230 28 30
E-mail:
 
Type: Foundation

Abstract:
Stichting De Noordzee is een onafhankelijke milieuorganisatie, die functioneert als advocaat van de zee. De organisatie is veelal actief als lobbyorganisatie 'achter de schermen'.

Met name op de volgende terreinen is De Noordzee actief:

 • scheepvaart;
 • visserij;
 • ruimtelijke ordening;
 • waterkwaliteit;
 • gevaarlijke stoffen en bagger; en
 • educatie en bewustwording.

Publications (14)  Top 
  split up filter
 • Postma, R. (2011). Zonering van de Noordzee voor natuur en visserij: Rapport. Stichting De Noordzee: Utrecht. 16 pp., more
 • Saleem, Z. (2011). Alternatives and modifications of Monopile foundation or its installation technique for noise mitigation. TU Delft/Stichting De Noordzee: Delft. 67 pp., more
 • (2010). Tonijnwijzer 2010. Stichting De Noordzee: Utrecht. 2 pp., more
 • Coolen, J.W.P. (2008). Windparken in de Noordzee: effecten op vis en bodemfauna. Course certificate Thesis. Rijksuniversiteit Groningen/Stichting De Noordzee: Utrecht. 87 pp., more
 • Leemans, E.; Luiten, E.; Dagevos, J.; Hougee, M. (2008). Clean shipping: towards an integrated approach of sustainable shipping. North Sea Foundation: Utrecht. 15 pp., more
 • (2007). Schatten van de Noordzee [DVD]: een bijzonder drieluik over onze Noordzee met unieke onderwater-filmbeelden. 3 afleveringen. Feller Media/Stichting De Noordzee: Utrecht. 1 dvd (94 minuten) pp., more
 • (2006). Viswijzer: kies voor een levende zee!. Stichting De Noordzee/WWF: Belgium. 1 leaflet pp., more
 • Leemans, E.; Luiten, E. (2005). The clean ship: towards an integrated approach of sustainable shipping. Stichting De Noordzee: Utrecht. 15 pp., more
 • Booij, J. (2004). Improving the Dutch part of the North Sea as a cetacean habitat. North Sea Foundation: The Netherlands. 85 pp., more
 • Offringa, H.; Blaas, M.; Stephens, M.; van den Akker, S. (2004). Begrenzing natuurgebieden op de Noordzee. Stichting De Noordzee: Utrecht. 25 pp., more
 • (2001). Marine Forum Alien Species From Ballast Water: how does it affect the North Sea region?. North Sea Foundation: Utrecht. 22 pp., more
 • (S.d.). Ruimterover: een uitdagend spel over de duinen, het strand en de zee. Stichting De Noordzee/Stichting Duinbehoud: Leiden. 1 board game in box with accessories pp., more
 • Phua, C.; van den Akker, S.; Baretta, M.; van Dalfsen, J. [s.d.]. Ecological effects of sand extraction in the North Sea. Stichting De Noordzee: The Netherlands. 22 pp., more
 • Stichting De Noordzee [s.d.]. Frisse Zeewind2: visie van de natuur- en milieuorganisatie op de ontwikkeling van windturbineparken offshore. Stichting De Noordzee: [s.l.]. , more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications