IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)
www.ovam.be

Info  Publications | Projects 
Address:
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Belgium

Tel.: +32-(0)15-28 42 84
Fax: +32-(0)15-20 32 75
E-mail:
 
Type: Others

Publications (5)  Top | Projects 
  split up filter
 • De Groof, M.; Pieters, J. (2012). Kwaliteit van het strandwater, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 34, more
 • Janssens, G. (2012). Verminderde bijdrage voor schepen die op een milieuvriendelijke brandstof varen (marine diesel, gasoil). OVAM: Mechelen. 1 pp., more
 • (2009). Methodiek voor de prioritering van te onderzoeken waterbodems in Vlaanderen. Versie 2 na technische aanpassing: Handleiding. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)/OVAM/VMM: [s.l.]. 30 pp., more
 • (1998). Kustactieplan. OVAM: [s.l.]. 20 + bijlagen pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; Technische Dienst Haven van Antwerpen (1995). Beleidsplan sanering waterbodem Beneden-Zeeschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 154 pp., more

Projects (8)  Top | Publications 
 • Afvalstoffenbeheersplan voor de Vlaamse zeehavens, more
 • Evaluatie effectiviteit reductie restfractie in kustgemeenten : massabalansonderzoek, more
 • Handleiding afvalstoffenbeheer Vlaamse zeehavens, more
 • Inventarisatie van de productie van afvalstoffen in de Vlaamse havens, more
 • Onderzoek naar het afgiftegedrag van zeeschepen in Vlaamse havens na de implementatie van richtlijn 200/59/EG m.i.v. eventuele suggesties voor de verbetering van deze afgifte, more
 • Ontwikkeling computerprogramma voor prognoses inzake havengebonden afvalstromen, more
 • Overeenkomst voor de expertisebegeleiding bij de finalisatie van het ontwerpplan bagger- en ruimingsspecie, more
 • Uitbouw van het handhavingsnetwerk voor de controle op de internationale afvaltrafieken via de Vlaamse zeehavens, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects