IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)
www.ovam.be


Address:
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Belgium

Tel.: +32-(0)15-28 42 84
Fax: +32-(0)15-20 32 75
E-mail:
 Publications | Projects 
 
Type: Others

Publications (12)  Top | Projects 
  split up filter
 • OVAM (2020). Zwerfvuil en sluikstort 2019. Bevraging hoeveelheid en beleidskosten: Eindrapport. OVAM: Mechelen. 28 pp., more
 • OVAM (2019). Planaanpassing Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 mei 2019. OVAM: Mechelen. 138 + bijlagen pp., more
 • (2018). Huishoudelijk afavl en gelijkaardig bedrijfsafval 2017: opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan. OVAM: [s.l.]. 101 pp., more
 • Bal, N.; van Gestel, G.; Collet, F.; Pancras, T.; Slenders, H.; Houten, M.V.; Rabaey, J.; Muylder, R.V. (2018). Onderzoek naar aanwezigheid van PFAS in grondwater, bodem en waterbodem ter hoogte van risicoactiviteiten in Vlaanderen. OVAM: Mechelen. 81 pp., more
 • OVAM (2018). Valorisatie bagger- en ruimingsspecie: Code van goede praktijk regeling voor gebruik van bodemmaterialen. OVAM: Mechelen. 11 pp., more
 • (2017). Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil. Tweede Draft: Opgemaakt in navolging van resolutie 866, aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 oktober 2016. OVAM/Vlaamse Overheid: [s.l.]. 150 pp., more
 • (2016). Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. OVAM: Mechelen. 141 pp., more
 • De Groof, M.; Pieters, J. (2012). Kwaliteit van het strandwater, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 34, more
 • Janssens, G. (2012). Verminderde bijdrage voor schepen die op een milieuvriendelijke brandstof varen (marine diesel, gasoil). OVAM: Mechelen. 1 pp., more
 • (2009). Methodiek voor de prioritering van te onderzoeken waterbodems in Vlaanderen. Versie 2 na technische aanpassing: Handleiding. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)/OVAM/VMM: [s.l.]. 30 pp., more
 • (1998). Kustactieplan. OVAM: [s.l.]. 20 + bijlagen pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; Technische Dienst Haven van Antwerpen (1995). Beleidsplan sanering waterbodem Beneden-Zeeschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 154 pp., more

Projects (8)  Top | Publications 
 • Afvalstoffenbeheersplan voor de Vlaamse zeehavens, more
 • Evaluatie effectiviteit reductie restfractie in kustgemeenten : massabalansonderzoek, more
 • Handleiding afvalstoffenbeheer Vlaamse zeehavens, more
 • Inventarisatie van de productie van afvalstoffen in de Vlaamse havens, more
 • Onderzoek naar het afgiftegedrag van zeeschepen in Vlaamse havens na de implementatie van richtlijn 200/59/EG m.i.v. eventuele suggesties voor de verbetering van deze afgifte, more
 • Ontwikkeling computerprogramma voor prognoses inzake havengebonden afvalstromen, more
 • Overeenkomst voor de expertisebegeleiding bij de finalisatie van het ontwerpplan bagger- en ruimingsspecie, more
 • Uitbouw van het handhavingsnetwerk voor de controle op de internationale afvaltrafieken via de Vlaamse zeehavens, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects