IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version


Info  Publication | Datasets 
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), more

Thesaurus term : Research: Water quality

Publication  Top | Datasets 
    split up filter
  • Van Hoestenberghe, T.; Eylenbosch, J.; Voet, M. (2006). Meten en karakteriseren van slibafzettingen, in: Govers, G. et al. (Ed.) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2): pp. 66-70, more

Datasets (2)  Top | Publication 
  • Hydronet, more
  • VHA: Flemish hydrographic atlas, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publication | Datasets