IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek


Address:
Victorialaan 3
8400 Oostende
Belgium
 Publications 
 
Type: Scientific

Publications (36)  Top 
  split up filter
 • (1997). Prijs Dr Edouard Delcroix: Honderdste verjaardag van het Belgisch Instituut voor Orthopedie 26 juni 1997. IZWO: Oostende. [22] pp., more
 • Cattrijsse, A. (1996). Opvolging studie 'Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek': verslag werkzaamheden. IZWO: Oostende. 13 pp., more
 • Le Roy, D.; Vanhaecke, P.; Cattrijsse, A. (1996). Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek. Ecolas/IZWO: Antwerpen. III, 60 pp., more
 • Le Roy, D.; Vanhaecke, P.; Cattrijsse, A. (1996). Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek: inventaris. Ecolas/IZWO: Antwerpen. 123 pp., more
 • (1993). Het Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek. IZWO: Oostende. 5 pp., more
 • Bastin, A. (1992). Steekboringen en analyses. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.2. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 11 pp., more
 • Bastin, A. (1992). Rheologische analyses. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.3. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 16 pp., more
 • Bastin, A. (1992). Synthese en eindrapport. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.d. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 23 pp., more
 • Bastin, A. (1992). Dieptemetingen. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.1. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 14 pp., more
 • Declerck, D. (1992). Invloed van het bekrijten op de bacteriologische kwaliteit van het zeewater en van het sediment in de Spuikom. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 19 pp., more
 • Meire, P.; Samanya, R.; Seys, J. (1992). Macrozoöbenthos van de Spuikom. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 5 pp., more
 • Van Alsenoy, V.; Van Grieken, R. (1992). Verslag van de chemische karakterisatie van de sedimenten van de Spuikom. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 18 pp., more
 • (1991). Colloquium Marine Research in Flanders: 20 years IZWO November 22, 1991 Oostende, Belgium: extended abstracts. IZWO: Oostende. 41 pp., more
 • (1991). Waterkwaliteit. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 41 pp., more
 • Bastin, A. (1991). Verslag aangaande de omstandigheden van de vissterfte in de Spuikom op 19 en 20 augustus 1991. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.d. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 41 pp., more
 • Bastin, A. (1991). Voorstudie. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.a. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 44 pp., more
 • IZWO (1991). Aktiviteitenverslag IZWO. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 47 pp., more
 • Jacobs, P. (Ed.) (1991). Instituut voor mariene wetenschappen. IZWO - Concept. HAIB - Architectuur: een gezamenlijke denkoefening uitgegeven ter gelegenheid van 20 jaar IZWO. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 2 volumes (diff. pag.) pp., more
 • Lansens, P. (1991). Sedimentanalyses Spuikom zware metalen, cadmium, aluminium, kwik, analyse poriewaters. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 15 pp., more
 • Podoor, N. (1991). Micro- en nanoplankton. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 75 pp., more
 • Tackx, M.; Vanthomme, R.; Bogaert, M. (1991). Koolstof in het particulair gesuspendeerd materiaal van de Spuikom. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 16 pp., more
 • Vincx, M.; De Smet, G.; Gijselinck, W.; Van Gansbeke, D. (1991). Effecten van de krijtbehandeling (dec 1990) op het meiobenthos van de Spuikom (Oostende). Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 6 + annexes pp., more
 • Bastin, A. (1990). Dieptepeilingen. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.1. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 18 pp., more
 • (1988). Catalogue "Halewyck library". IZWO: Bredene. 95 pp., more
 • IZWO Ad hoc Kommissie Eutrofiering Spuikom (1985). De vervuiling van de Spuikom te Oostende: oorzaken, gevolgen, opties tot herstel. Werkdocument ten behoeve van de vergadering van vrijdag 23 augustus 1985 te Oostende. IZWO: Bredene. 13 pp., more
 • Persoone, G.; Jaspers, E.; Claus, C. (Ed.) (1984). Proceedings of the International Symposium on Ecotoxicological Testing for the Marine Environment, Ghent, Belgium, september 12-14, 1983: volume 2. IZWO/State University Gent: Gent. VIII, 580 pp., more
 • Persoone, G.; Jaspers, E.; Claus, C. (Ed.) (1984). Proceedings of the International Symposium on Ecotoxicological Testing for the Marine Environment, Ghent, Belgium, september 12-14, 1983: volume 1. IZWO/State University Gent: Gent. ISBN 90-9000812-8. XV, 772 pp., more
 • Persoone, G. (Ed.) (1980). Recyclage van biodegradeerbare afvalstoffen door aquatische voedselketens: wetenschappelijk eindverslag. IZWO/Rijksuniversiteit Gent: Bredene/Gent. 79 pp., more
 • Van Keymeulen, Y. (1980). Programma 3176A. Specifiek planktononderzoek - beheer van het marien milieu - beheer der visstocks - automatizatie. IZWO: Oostende. 45 pp., more
 • Podamo, J.; Thielemans, L.; Heip, C.H.R.; Vos, J.; Decleir, W. (1977). IZWO-programma: fundamentele studie van bepaalde abiotische en biotische componenten van een marien ecosysteem, de Oostendse Spuikom. IZWO Mededelingen en Informatie, 7(Spec. Vol. FKFO-report 1976). IZWO: Bredene. 1-110 pp., more
 • (1976). Proceedings of the 10th European Symposium on Marine Biology, Ostend, Belgium, Sept. 17-23, 1975: Abstracts - Topic 1. IZWO: Wetteren. 53 pp., more
 • (1976). Proceedings of the 10th European Symposium on Marine Biology, Ostend, Belgium, Sept. 17-23, 1975: Abstracts - Topic 2. IZWO: Wetteren. 51 pp., more
 • Persoone, G.; Jaspers, E. (Ed.) (1976). Proceedings of the 10th European Symposium on Marine Biology, Ostend, Belgium, Sept. 17-23, 1975: 1. Research in mariculture at laboratory- and pilot scale. IZWO: Wetteren. ISBN 90-6281-001-2. 620 pp., more
 • Persoone, G.; Jaspers, E. (Ed.) (1976). Proceedings of the 10th European Symposium on Marine Biology, Ostend, Belgium, Sept. 17-23, 1975: 2. Population dynamics of marine organisms in relation with nutrient cycling in shallow waters. IZWO/Universa Press: Wetteren. ISBN 90-6281-002-0. 712 pp., more
 • IZWO Nieuwsbrief. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek/IZWO: Bredene, more
 • IZWO Collected Reprints. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Bredene. ISSN 0772-1250, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications