IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE)

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving (LNE), more

Address:
Directoraat-generaal
Graaf de Ferraris-gebouw 3e verdieping
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-553 80 11
Fax: +32-(0)2-553 80 05
E-mail:
 Institutes | Projects | Dataset 
 
Type: Administrative

Child institutes (10)  Top | Projects | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Bos en Groen (LNE-AMINAL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Milieuvergunningen (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Water (LNE-AMINAL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Water Oost-Vlaanderen (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Water West-Vlaanderen (LNE-AMINAL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Dienst Natuurtechnische Milieubouw (LNE-NTMB), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Directoraat-Generaal (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Natuur- en Milieuducatief centrum 'De Helix' (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (LNE-MiNa-raad), more

Abstract:
AMINAL staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Vlaamse leefmilieubeleid. Om die veelzijdige opdracht tot een goed einde te brengen, is AMINAL onderverdeeld in verschillende afdelingen die elk een aspect voor hun rekening nemen.
In opdracht van de Vlaamse Regering nemen we de voorbereiding en ontwikkeling van het milieubeleid voor onze rekening.
Op vlak van voorbereiding en ontwikkeling zijn we onder meer bezig met de samenwerking met de lokale overheden, de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek en de toerekening van de milieukost.
Duurzame ontwikkeling staat centraal bij de voorbereiding van het milieubeleid. Dat betekent dat we kiezen voor oplossingen die aan de hedendaagse noden voldoen, maar de behoeften van de toekomstige generaties niet uit het oog verliezen.
We maken ook werk van een globaal milieubeleid: we bekijken het milieu in al zijn aspecten en hebben aandacht voor de interactie tussen milieu en andere beleidsdomeinen. Dat laatste houdt bijvoorbeeld in dat we zowel bij infrastructuurwerken als bij de ontplooiïng van economische activiteiten de ecologische belangen aankaarten.

Projects (4)  Top | Institutes | Dataset 
 • Bulgaria: Evaluation of the impacts of land based activities in Bulgaria on the marine and coastal environment, ecosystems and biodiversity, more
 • ESEP: Educatief Schelde Estuarium Project, more
 • Exploratory research on the substitution of environmentally dangerous substances, more
 • Scheldegids, more

Dataset  Top | Institutes | Projects 
 • Strandings and sightings database for the North sea and Scheldt estuary, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Projects | Dataset