IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Dienst Verkeer en Scheepvaart (IenW)
www.rijkswaterstaat.nl/over_ons/adressen_en_diensten/landelijkediensten/dienst_verkeer_en_scheepvaart/index.aspx
This institute has changed, see institute underneath
Water, Verkeer en Leefomgeving (IenW-WVL), more

Parent institute: Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), more

Address:
Postbus 1031
3000 BA Rotterdam
Netherlands

Tel.: +31-(0)10-282 56 00
Fax: +31-(0)10-282 56 40
 Institute | Publication 
 

Child institute  Top | Publication 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Verkeer en Scheepvaart; Verkeerscentrale Vlissingen (IenW), more

Publication  Top | Institute 
    split up filter
  • Brolsma, J.U. (2010). Beknopte geschiedenis van binnenvaart en vaarwegen. De ontwikkeling van de natte infrastructuur in Nederland. Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart: Delft. 43 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publication