IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Centrum voor Volwassenen Onderwijs Deurne - Fluvio-Maritieme opleiding (Dek)
schoolweb.rago.be/cvo/deurne


Thesaurus terms (5) : Dredging; Education; Fisheries; Navigation; Shipping
Address:
F. Craeybeckxlaan 22
2100 Deurne
Belgium

Tel.: +32-(0)3-360 80 40
Fax: +32-(0)3 360 80 49
E-mail:
 
Type: Education

Abstract:
In het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Deurne-Antwerpen kan je opleidingen volgen op niveau hoger onderwijs en secundair onderwijs. De school is bedoeld voor volwassenen (16+) die zich willen bijscholen, herscholen of hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Wie voor een loopbaan op het water kiest kan terecht bij de Fluvio-Maritieme opleiding. Als je de volledige opleiding volgt (3 jaar) en met succes afsluit, ontvang je het certificaat Fluvio-maritieme opleiding, TSO3, optie Dek. Je bent dan officieel "aspirant officier - hoofd van wacht - operationeel niveau". De inhoud van de opleiding is conform de STCW95-code (Internationale veiligheidsreglementering). Het certificaat heeft de intrinsieke waarde van een diploma, is erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en wordt binnenkort ook erkend door het Ministerie van Verkeer en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). In de toekomst zal ook het traject 'optie motoren voor aspirant-officier machinekamerwacht' aangeboden worden. Deze technische opleiding op secundair niveau is toegankelijk voor iedereen die beschikt over een diploma lager secundair onderwijs (of gelijkwaardig). De opleiding biedt een kans voor : jongvolwassenen die de secundaire opleiding niet voltooiden en een carrière op het water ambiëren; volwassenen die reeds werkzaam zijn in de maritieme sectoren (koopvaardij, sleepvaart, baggervaart..) en voor wie bijscholing/herscholing betere carrièrekansen biedt. De volledige opleiding (alle modules) wordt momenteel in avondonderwijs over 3 jaar gespreid . De in totaal 1140 lestijden worden gespreid over 2 delen: modules behorend tot een gemeenschappelijk deel (A) en modules behorend tot het grotere deel dek (B). Het luik B wordt onderverdeeld in modules Ba Navigatie en Bb Algemeen. Afhankelijk van de vooropleiding is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor bepaalde modules. Het interessante aan een modulaire opleiding is dat je zelf de duur van het traject kan bepalen door de keuze van de modules die je volgt. Ieder jaar worden alle modules aangeboden. Ook is het mogelijk modules overdag te volgen, afhankelijk van het aantal cursisten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top