IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Onderzoeksgroep Milieubiologie (Uhasselt)
www.cmk.uhasselt.be
www.uhasselt.be/onderzoek/groepen/teams_p_dep/abstract_groep.asp?id=CMKB

Info  Publications 
Original name: Research Team Environmental Biology
Parent institute: Universiteit Hasselt; Departement Scheikunde, Biologie, Geologie (Uhasselt-SBG), more

Thesaurus terms (3) : Bioremediation; Heavy metals; Sediment pollution
Address:
Universitaire Campus
Agoralaan - Gebouw D
3590 Diepenbeek
Belgium

Tel.: +32-(0)11-26 85 02
E-mail:
 
Type: Scientific

Abstract:
De onderzoeksgroep Milieubiologie heeft een lange traditie (sedert 1976) in de domeinen van metaalopname door planten, de effecten van toxische metaalconcentraties op planten en de transfer van metalen in de voedselketen. De groep was en is betrokken in meerdere projecten omtrent de zink, cadmium en lood verontreiniging in de Limburgse en Antwerpse Kempen. De groep startte met laboratorium en in situ studies betreffende fytoremediatie (fytostabilisatie en fyto-extractie) in 1985 en is betrokken in meerdere nationale en internationale projecten en samenwerkingen in dit domein. Fytoremediatie van organische contaminanten, met name nitro-aromaten, oliën en BTEX, behoort ook tot het onderzoeksdomein van de groep. Speciale aandacht wordt besteed aan de interactie tussen planten en plant-geassocieerde micro-organismen (mycorrhiza en bacteriën).
Biologische testen voor het evalueren van de bodemtoxiciteit werden ontwikkeld. De activiteiten zijn practische toepassingen van het fundamentele onderzoek van de groep. Dit laatste is geconcentreerd op de (eco-)fysiologische, cellulaire en moleculaire effecten en sekwentie van responsen na toediening van contaminanten aan planten en mycorrhizen. De studie van cellulaire verdedigings- en tolerantie mechanismen tegen zware metalen maken ook deel uit van het fundamentele onderzoek. Speciale aandacht wordt besteed aan de subcellulaire localisatie van zowel contaminanten als verdedigingssystemen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op meerdere plantensoorten, waarvan er een aantal genetisch getransformeerd zijn.

Publications (3)  Top 
    ( 2 peer reviewed ) split up filter
  • Peer reviewed article De Vocht, A.J.-P.; Schockaert, E.R. (1999). The anatomy and ultrastructure of the proboscis in Zonorhynchus-species and implications for phylogenetic relationships within the Eukalyptorhynchia Meixner, 1928 (Platyhelminthes, Rhabdocoela). Belg. J. Zool. 129(1): 219-234, more
  • Peer reviewed article De Vocht, A.J.-P.; Schockaert, E.R. (1999). The anatomy and ultrastructure of the proboscis in Zonorhynchus-species and implications for phylogenetic relationships within the Eukalyptorhynchia Meixner, 1928 (Platyhelminthes, Rhabdocoela), in: Mees, J. (Ed.) Proceedings of the 5th Benelux Congress of Zoology Gent, 6-7 November 1998. Belgian Journal of Zoology, 129(1): pp. 219-234, more
  • Plusquin, M.; Smeets, K.; Geerdens, E.; Cuypers, A.; Artois, T. (2009). Stem cell activity and oxidative stress as response to cadmium and hexavalent chromium in M. lignano, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 58, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications