IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (UU-IMAU)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=1429

Parent institute: Universiteit Utrecht; Departement Natuur- en Sterrenkunde (UU), more

Address:
Buys Ballotlaboratorium
Princetonplein 5
3584 CC, Utrecht
Netherlands

Tel.: +31-(0)30-253 32 75
E-mail:
 Publications | Projects 
 
Type: Education
Level: Labo

Abstract:
Het bieden van een optimale, stimulerende en internationaal georiënteerde omgeving voor hoogwaardig onderzoek in de meteorologie, mariene en klimaatfysica, waarin de opleiding van onderzoekers gestructureerd plaatsvindt.
Het IMAU is penvoerder voor de in 2000 door de KNAW goedgekeurde Buys Ballot Onderzoekschool (BBOS). In de onderzoekschool wordt samengewerkt met de vakgroep meteorologie en luchtkwaliteit van de Universiteit Wageningen en een aantal niet-universitaire instellingen. Verder maakt het IMAU deel uit van de internationale onderzoekschool COACh (Cooperation in Oceanic, Atmospheric andClimate change studies). In deze school participeren KNMI, RIVM en de Duitse Max-Planckinstituten voor Meteorologie (Hamburg) en Chemie (Mainz).

Publications (3)  Top | Projects 
    ( 1 peer reviewed ) split up filter
  • Peer reviewed article Schramkowski, G.; de Swart, H.E. (2002). Morphodynamic equilibrium in straight tidal channels: combined effects of Coriolis force and external overtides. J. Geophys. Res. 107(C12): 17 pp. hdl.handle.net/10.1029/2000JC000693, more
  • Jeuken, M.-C.J.L. (1998). De functie en het gedrag van kortsluitgeulen in het westelijk deel van de Westerschelde. IMAU: Utrecht. diff. pag. pp., more
  • (1995). Morphodynamics of tidal deltas (MORTIDEL): a comperative study of the deltas of the Westerschelde and the Gironde. Universiteit Utrecht, Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU)/University of Ghent (RUMACOG)/IFREMER: Utrecht. 58 + annexes pp., more

Projects (2)  Top | Publications 
  • Modelling of channels, shoals and sand ridges in the Westerschelde, more
  • Modelling of channels, shoals and thresholds in the Western Scheldt estuary, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects