IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Directie Kennis & Innovatie (EL&I-DK)

Parent institute: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), more

Address:
Willem Witsenplein 6
2596 BK Den Haag
Netherlands

Tel.: +31-(0)70-378 42 20
Fax: +31-(0)70-378 61 82
E-mail:
 Projects 
 
Type: Administrative

Abstract:
Kennis wordt een steeds belangrijke factor om onze economie en maatschappij te vernieuwen. Daarom heeft de Directie Kennis (DK) de opdracht de kennisfunctie van LNV te versterken. De hoofdtaken van de directie zijn 'Kennis voor Beleid' en 'Beleid voor Kennis'. DK is de kennispool voor heel LNV. Als binnen het ministerie behoefte is aan kennis voor het oplossen van beleidsproblemen, kan een beroep gedaan worden op de experts van DK. De directie heeft ook de taak het kennisbeleid van LNV te maken en de positie van het groen onderwijs te versterken. Het succesvolle kennisbeleid van LNV moet gecontinueerd worden, zodat ook in de toekomst de kenniseconomie een sterke impuls krijgt vanuit het agrocomplex. Voor een succesvolle kennisinbreng in het beleidsproces zijn goede relaties essentieel met zowel de vraagstellers, als met de nationale en internationale organisaties waar kennis aanwezig is.
'Kennis voor Beleid' levert DK onder meer door:
- Beleidsevaluaties;
- de aansturing van onderzoek, kennisverspreiding en gegevensvoorziening en het formuleren van opdrachten;
- het uitvoeren van kennisaudits op beleidsdossiers.
'Beleid voor Kennis' betekent voor DK onder meer:
- Het opstellen van het kennis- en innovatiebeleid van LNV;
- het versterken van de positionering van het groen onderwijs;
- De regie voeren op de inzet van financiële instrumenten, inclusief opdrachtverlening voor de kennisinfrastructuur;
- Het houden van toezicht op de besteding van publieke middelen door de kennisinstellingen.

Projects (6)  Top 
  • Cockle surveys, more
  • Development of habitat models in the Westerschelde, more
  • Monitoring shellfish stocks, more
  • Sweet-Salt, more
  • System description delta (incl. distribution Japanese cupped oyster (Crassostrea gigas)), more
  • Time series North Sea fishes, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Projects