IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
www.lne.be

Info  Institutes | Publications | Dataset 
English name: Environment, Nature and Energy
Parent institute: Vlaamse overheid, more
Address:
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-553 80 11
E-mail:
 
Type: Administrative

Associated to an institute part (74)  Top | Institutes | Publications | Dataset 

Child institutes (8)  Top | Publications | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Internationaal Milieubeleid (LNE-AIM), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (LNE-ANB), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (LNE-MNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij (LNE-VLM), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), more

Publications (8)  Top | Institutes | Dataset 
  split up filter
 • (2013). Vlaams Adaptatieplan. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 95 + bijlagen pp., more
 • Liekens, I.; Van der Biest, K.; Staes, J.; De Nocker, L.; Aertsens, J.; Broekx, S. (2013). Waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 153 + bijlagen pp., more
 • Demarest, L. (2012). Speerpunt ecosysteemvisie en -diensten. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 6 pp., more
 • Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (2011). Milieubeleidsplan 2011-2015. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 167 pp., more
 • Hutsebaut, E.; De Decker, M. (Ed.) (2010). De hernieuwbare energiesector: een Vlaamse socio-economische analyse. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 49 + bijlagen pp., more
 • (2009). Geïntegreerd Kustveiligheidsplan. Niet-technische samenvatting. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 130 pp., more
 • Heirman, J.-P. (2008). MINA-plan 3+ 2008-2010: doelstellingen van het milieubeleid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 63 pp., more
 • Hutsebaut, E.; Ochelen, S.; Cerulus, T.; Putzeijs, B. (2007). Milieubaten of milieuschadekosten - waarderingsstudies in Vlaanderen. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 107 pp., more

Dataset  Top | Institutes | Publications 
 • Database fish migration bottlenecks, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Dataset