IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen (LNE)
This institute has changed, see institute underneath
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (DAR-AGIV), more

Info  Publications 
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij (LNE-VLM), more

Publications (2)  Top 
    split up filter
  • (2001). Habitat- en Vogelrichtlijngebieden [CD-ROM]: digitale vectoriële bestanden van de speciale beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en 79/409/EEG (Vogelrichtlijn), respectievelijk toestand 04/05/2001 en 17/07/2000, op schaal 1/10.000, opgemaakt door het MVG, LIN, AMINAL, NATUUR. Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen: Brussel. 1 cd-rom pp., more
  • Nieuwsbrief GIS-Vlaanderen. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen/Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen: Gent, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications