IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Waterwegen en zeekanaal NV (MOW-W&Z)
www.wenz.be
This institute is the successor of the institute underneath
Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more

Info  Institutes | Publications | Projects | Datasets 
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), more
Previous name: Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more
Address:
Maatschappelijke zetel
Oostdijk 110
2830 Willebroek
Belgium

Tel.: +32-(0)3-860 62 11
E-mail:
 
Type: Administrative

Associated to an institute part (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 

Child institutes (5)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling coördinatie (MOW-COO), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde (MOW), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeekanaal (MOW), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde (MOW), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Havenkapiteindienst (MOW), more

Abstract:
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is een fusie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen met een gedeelte van de Administratie Waterwegen en Zeewezen dat grotendeels overeenkomt met de afdelingen Bovenschelde en Zeeschelde van deze Administratie.
Concreet betekent dit dat de in Vlaanderen gelegen waterwegen alsook de ernaast gelegen gronden, uitgezonderd de waterwegen beheerd door de havens en De Scheepvaart NV, onder het beheer vallen van deze nieuwe organisatie.

Waterwegen en Zeekanaal NV stimuleert het multifunctioneel gebruik van de waterweg. Zij beheert haar waterwegen en gronden met aandacht voor alle belanghebbenden namelijk zowel commerciële geïnteresseerden (concessionarissen, schipperij…) als recreanten, overheden op diverse niveaus en andere groeperingen.

Ook het verzekeren van de veiligheid en in het bijzonder het beheersen van het overstromingsrisico is een belangrijke uitdaging.

Publications (19)  Top | Institutes | Projects | Datasets 
  split up filter
 • Adams, R.; Depreiter, D.; Van Holland, G.; De Beuckelaer-Dossche, M.; Van Ryckegem, G. (2016). Integrated plan of the upper sea Scheldt: towards a sustainable future, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 72, more
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), more
 • van Holland, G.; Depreiter, D.; Adams, R.; Vanlede, J.; Van Ryckegem, G.; van Engeland, T.; Roose, F.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Turn the tide: scientific research towards an integrated plan for the Upper-Seascheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 11, more
 • De Beukelaer-Dossche, M. (2013). Algemene evaluatie, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 95-97, more
 • De Beukelaer-Dossche, M. (2013). General evaluation, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 129-133, more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. Waterways and Sea Canal (W&SC)/Agency for Nature and Forest (ANB): Antwerp/Brussels. ISBN 9789040303432. 136 pp., more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. ISBN 9789040303395. 99 pp., more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Van den Bergh, E. (2013). Context, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 9-21, more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Van den Bergh, E. (2013). Context, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 11-29, more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Vanremoortele, S. (2013). Work, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 111-119, more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Vanremoortele, S. (2013). Uitvoering van de werken, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 81-87, more
 • Decleyre, D.; De Beukelaer-Dossche, M. (2013). Inleiding, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 5-6, more
 • Decleyre, D.; De Beukelaer-Dossche, M. (2013). Introduction, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 7-8, more
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Preparatory investigation, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 87-99, more
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Voorbereidend onderzoek, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 63-71, more
 • Pantarein; Technum; DenS Communicatie; Waterwegen en Zeekanaal NV; Vilda; Agentschap voor Natuur en Bos (2013). Welkom bij het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more
 • (2011). De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen: een beknopt overzicht van de reglementeringen januari 2011. 10de uitgave. Waterwegen en Zeekanaal NV: Brussel. 26 + bijlagen pp., more
 • (2010). Sigmakrant: jaarverslag Sigmaplan 2009. Sigmakrant. Waterwegen en Zeekanaal NV/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. 15 pp., more
 • (2010). Sigmaplan. Flankerend landbouwbeleid: begeleiding van actieve landbouwers in Sigmagebieden. VLM/Waterwegen en Zeekanaal NV/Agentschap voor Natuur en Bos: Gent. 13 pp., more

Projects (9)  Top | Institutes | Publications | Datasets 
 • Ecologische risico-evaluatie van baggergronden, more
 • Ecologische risico-evaluatie van overstromingsgebieden, more
 • Intertidal area Hertogin Hedwige-Prosperpolder, more
 • MarNIS: Maritime Navigation and Information Services, more
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, more
 • NMC II - MONS: Northern Maritime Corridor - Motorway of the Northern Seas, more
 • OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, more
 • STEP: Sustainable Tourism in Estuary Parks, more

Datasets (19)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • ME-5c Permanent Quadrats Scheldt Database, more
 • Bathymetry in Belgian sea ports, more
 • Elevation measurements (Estuary, Mud flat, Marsh & Wetlands) Zeeschelde, more
 • FloodGis: Database soil quality of flooding areas in Flanders, more
 • Geodatabase of vegetation maps of the Seascheldt, more
 • MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary, more
 • OMES monitoring data van de Zeeschelde sinds 1995., more
 • OMES: case study Lippenbroek, evolution of a FCA-CRTarea, more
 • OMES: Examination of the sedimentology and light climate in the flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES: Monitoring fysical-chemical water quality in the Zeeschelde, more
 • OMES: Monitoring phytoplankton in the Zeeschelde, more
 • OMES: Monitoring sedimentology in the flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES: Monitoring the carbon cycle in the flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES: Monitoring the primary production in the flemish part of the Scheldt estuary, more
 • OMES: Monitoring zooplankton in the Zeeschelde, more
 • Tidal Mudflat and marsh elevation transects in the Zeeschelde, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets