IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Belgica Genootschap vzw (BELGICA vzw)
Out of use record
This institute has changed, see institute underneath
Belgica Society International (BSI vzw), more


Type: Foundation

Abstract:
Het Genootschap houdt volgende doelstellingen voor ogen:
- het samenbrengen van alle geïnteresseerden in het maritiem historisch erfgoed en de polaire geschiedenis in het bijzonder
- een bijdrage te leveren tot de wetenschappelijke kennis van ons maritiem erfgoed en maritieme geschiedenis in het algemeen
- een bijdrage te leveren tot de problematiek van conservering en ontsluiting van histroische vaartuigen en maritiem erfgoed
- een bijdrage te leveren tot de geschiedenis van de wetenschap en de maritieme archeologie in het algemeen en de polaire maritieme wetenschap en de geschiedenis van de Belgica (1884-1940) in het bijzonder
- een bijdrage te leveren aan het polair onderzoek, ontdekkingen en opzoekingen
- het creëren van een maatschappelijk draagvlak waardoor maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed voor iedereen toegankelijk wordt
- sensibilisering van het grote publiek door het benadrukken van het educatief karakter van diverse door de vzw uitgevoerde en uit te voeren projecten

Om deze doelstellingen te bereiken zal de vzw alle mogelijke bronnen raadplegen, onderzoeken uitvoeren en beschrijvingen opstellen om een zo ruim mogelijk publiek te informeren en te sensibiliseren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top