IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Geofysica (KMI)
www.kmi.be/nederlands/index.php?menu=Menu1_2_3_2

Parent institute: Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), more

Type: Scientific
Level: Department

Abstract:
Missie

  • in topconditie houden van de meet- en waarnemingsinfrastructuur van het Centrum voor geofysica van het KMI te Dourbes
  • uitvoeren van betrouwbare "state of the art" waarnemingen en metingen
  • in stand houden van expertises en het ontwikkelen van nieuwe onderzoekstechnieken en methodologieën
  • het zoeken van innoverende toepassingen in het bijzonder in verband met Meteorologie en Klimatologie
  • het verzekeren van de toegang tot het gegevensbestand, indien gerechtvaardigd in reële tijd, en bijdragen tot mondiale gegevensbanken
  • samenwerking met internationale, nationale en regionale (onderzoeks) programma's met Wetenschappelijke Instellingen en Universiteiten
  • hulp bieden aan landen met minder ontwikkelde faciliteiten bij de duurzame ontwikkeling van gelijkaardige activiteiten


Het departement is actief in vakken die verschillen van de meteorologie en klimatologie maar die ertoe verbonden zijn. De meeste waarnemingen vinden plaats in het Centrum voor Geofysica te Dourbes (Provincie Namen), centrum waarvan het beheer door het departement is gevoerd. De site was zodanig uitgezocht zodat de risico's van milieuvervuilingen minimaal zijn. De activiteiten betreffen de aardmagnetisme van het verleden en heden, de ionosfeer, de kosmische stralingen,… de drie afdelingen zijn:

  • Waarnemingen en geomagnetische instrumenten, belast met alle geomagnetische metingen (tijdreeksen, bepalen der referentievector der aardmagnetische inductie, cartografie van het Benelux, metingen op vliegvelden, magnetische afdrukken,...)
  • Omgevingsmagnetisme: archeomagnetisme, paleomagnetisme, gesteentemagnetisme,...
  • Ionosferische profielen: ionosferische peilingen uitvoeren om het profiel der vrije electrische ladingen te kennen in functie van de geografische lengte en van de continue meting van de kosmische straling op grondniveau...

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top