IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Departement internationaal Vlaanderen
www.vlaanderen.be/internationaal

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein internationaal Vlaanderen, more

Address:
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-553 60 32
Fax: +32-(0)2-553 60 37
E-mail:
 Project 
 
Level: Department

Abstract:
Het departement internationaal Vlaanderen is verantwoordelijk voor de coördinatie en de integratie van het buitenlands beleid van de Vlaamse Regering. Ze zorgt voor de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van het buitenlands beleid van de minister-president en van de internationale beleidsactiviteiten van alle ministers van de Vlaamse Regering.

Daarnaast is het departement internationaal Vlaanderen verantwoordelijk voor de communicatie tussen enerzijds het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en anderzijds de federale instanties inzake buitenlands beleid en de buitenlandse en internationale gesprekspartners van de Vlaamse overheid.

Ook de organisatie van de officiële internationale vertegenwoordiging van Vlaanderen behoort tot de opdrachten van het departement internationaal Vlaanderen. Ze beschikt daartoe over een verbindingsagent voor de multilaterale organisaties, en een beperkt netwerk van vertegenwoordigers. Zij zijn de diplomatieke vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, de Tsejchische Republiek, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuidelijk Afrika en bij de Europese Unie.

De vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering vertegenwoordigen de Vlaamse overheid bij de overheden in hun ambtsgebied, verschaffen er doelgerichte informatie over Vlaanderen en informeren de Vlaamse overheid over mogelijke vormen van samenwerking met organisaties en instellingen in hun gastland.

De verbindingsagent voor de multilaterale organisaties onderhoudt de contacten met de internationale instellingen en de Belgische permanente vertegenwoordigingen en vertegenwoordigt er Vlaanderen.

Hij zorgt voor de informatiedoorstroming in twee richtingen, de detectie van samenwerkingsmogelijkheden in multilateraal perspectief, en de initiatie. de begeleiding en de voortgangsbewaking van de samenwerking tussen Vlaanderen en de multilaterale organisaties.

Project  Top 
  • Handbook and training course on ecological aspects in waterway project development, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Project