IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

www.lne.be

Info  Institutes | Publications | Project 
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), more

Associated to an institute part  Top | Institutes | Publications | Project 

Child institutes (3)  Top | Publications | Project 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (LNE-ALBON), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-Inspectie (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-integratie en-subsidiëringen (LNE), more

Publications (15)  Top | Institutes | Project 
  split up filter
 • Dienst Communicatie en Informatie van het Departement LNE (2010). Ervaring door inspiratie. Leefmilieubeleid in Vlaanderen. Kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege: Brussel. 22 pp., more
 • Heirman, J.-P. (2008). MINA-plan 3+ 2008-2010: doelstellingen van het milieubeleid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 63 pp., more
 • Holsbeek, L.; Cammareri, A.; Failla, M.; Vermeulen, E. (2008). Sighting frequency and photo-identification of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) along the coast of Bahía San Antonio, Patagonia, Argentina, in: Philips, E. (Ed.) Marine mammals in time: past, present and future: 22nd Annual Conference of the European Cetacean Society, 10-12 March 2008, Egmond aan Zee, The Netherlands: Abstract Book. pp. 279-280, more
 • Ampe, C. (2003). Bodemevolutie in de kustduinen onder begrazing en andere natuurbeheersvormen. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 187 + annexes pp., more
 • Van Hooydonk, E.; Maes, F.; Lavrysen, L. (2003). Het milieurechtelijk statuut van de zeehavens - 7 december 2003. AMINAL: Brussel. 347 pp., more
 • (2001). Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. AMINAL: Brussel. different pagination pp., more
 • Antrop, M.; Sevenant, M. (1999). Ruimtelijke vertaling van de Ecosysteemvisie Kust (Provoost et al. 1996) Toegepast op de verwevingsgebieden met natuur als belangrijkste nevenfunctie: eindverslag. AMINAL: Brussel. 208 pp., more
 • De Loose, L.; Van Elsacker, C.; Verheyen, R.F. (1996). Een verwervingsplan voor de Vlaamse kustduinen en aangrenzende gebieden: Patrimoniale prioriteitsbepaling, Kadastrale perceelsgewijze inventaris, Budgettaire implikaties. AMINAL/Groep Toegepaste Ekologie: Wilrijk. V, 109 pp., more
 • Hoffmann, M.; Hoys, M.; Monbaliu, J.; Sas, M. (1996). Ecologisch streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat "De Ijzermonding" te Nieuwpoort-Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 161 + 77 plates pp., more
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Westhoek te De Panne (West-Vlaanderen). AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 267, maps pp., more
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Houtsaegerduinen te De Panne (West-Vlaanderen). AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 207, maps pp., more
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Houtsaegerduinen te De Panne (West-Vlaanderen). AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 207 pp., more
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Projet de Plan de gestion pour la réserve naturelle domaniale De Westhoek. AMINAL: Brussel. 269 pp., more
 • Degraer, S.; Vincx, M. (1995). Eindrapport: Onderzoek naar de ruimtelijke variatie van het macrobenthos voor de Westkust in functie van de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 18 + 3 tables + 24 figures pp., more
 • (1991). Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het vlaamse gewest : deel 1 : het denderbekken. AMINAL: Brussel. 47 pp., more

Project  Top | Institutes | Publications 
 • Handbook and training course on ecological aspects in waterway project development, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Project