IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Waterdienst (RWS)
This institute has changed, see institute underneath
Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL), more
This institute is the successor of the institute underneath
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Info  Institute | Publications | Projects | Datasets 
Parent institute: Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
Previous name: Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more
Address:
Postbus 17
8200 AA Lelystad
Netherlands

Tel.: +31-(0)320-29 84 11
E-mail:
 
Type: Scientific

Child institute  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst; Helpdesk Water (RWS), more

Abstract:
De Waterdienst werkt binnen Rijkswaterstaat door de inzet van kennis en expertise aan een betrouwbaar, schoon en veilig hoofdwatersysteem in Nederland. Dit zorgt voor efficiënt en effectief waterbeheer, voor nu en in de toekomst.

Publications (4)  Top | Institute | Projects | Datasets 
  split up filter
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Plancke, Y.; De Jong, D.; Schrijver, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Ecotopen en ecotopenkaarten, september 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., more
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; De Jong, D.; Kers, B. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp., more
 • Spronk, G.; Breine, J.; Van den Bergh, E.; Goudswaard, P.C.; Bot, P.; Roos, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., more
 • Kranenbarg, J.; Jager, Z. (2008). Maatlat vissen in estuaria. KRW watertype O2. Reptielen, Amfibiën, Vissen onderzoek Nederland (RAVON): Nijmegen. 40 pp., more

Projects (5)  Top | Institute | Publications | Datasets 
 • BEQI: Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), more
 • FRAME: Flood Risk Management in Estuaries: Sustainable New Land Use in Flood Control Areas, more
 • HARBASINS: Harmonised River Basins Strategies North Sea, more
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, more
 • SEADATANET: Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management, more

Datasets (28)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary, more
 • MWTL biological monitoring network : Bird altas of the Delta, more
 • MWTL biological monitoring network : phytoplankton, more
 • MWTL biological monitoring network : salt marshes, more
 • MWTL biological monitoring network : sea grass, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Bacteriology, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Bacteriology - Shellfish water, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Coastal breeding birds, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish diseases, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Phytoplankton, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Seals in the Delta, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas: Monitoring Seagrass, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Waterbirds, more
 • MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Heavy Metals, more
 • MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Nutrients, more
 • MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Organic micro contaminant, more
 • MWTL morphological monitoring network : coast and seabed, more
 • MWTL morphological monitoring network : photos of the coast, more
 • MWTL physical monitoring network, more
 • MWTL physical monitoring network : tidal predictions, more
 • MWTL physical monitoring network : water normals, more
 • MWTL physical monitoring network : wave climate, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde: Discharges, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde: Water Levels, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde: Water Temperatures, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets