IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (MOW-EVFH)

Info  Project 
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (MOW-WL), more

Tel.: +32-(0)3-224 61 69
Fax: +32-(0)3-224 60 36
E-mail:
 
Type: Administrative

Abstract:
-voert toegepaste onderzoeks-, studie-, expertise-, opleidings- en dienstverleningsopdrachten uit op het domein van de waterbouwkunde, de nautische wetenschappen, de milieukunde, en andere water-, zee-, waterweg-, haven- en scheepvaartgebonden aangelegenheden, voor binnen- en buitenlandse natuurlijke personen en publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen

-valoriseert economisch de resultaten van de hierboven vermelde activiteiten

Project  Top 
  • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Project