IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (UA-IMDO)

Parent institute: Universiteit Antwerpen (UA), more

Address:
Campus Drie Eiken - Gebouw P
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Belgium

Tel.: +32-(0)3-820 21 14
E-mail:
 Publications 
 

Publications (5)  Top 
    ( 1 peer reviewed ) split up filter
  • Peer reviewed article Schmitt, C.; Balaam, J.; Leonards, P.; Brix, R.; Streck, G.; Tuikka, A.; Bervoets, L.; Brack, W.; van Hattum, B.; Meire, P.; de Deckere, E. (2010). Characterizing field sediments from three European river basins with special emphasis on endocrine effects – a recommendation for Potamopyrgus antipodarum as test organism. Chemosphere 80(1): 13-19. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.03.050, more
  • De Corte, M. (2020). Effecten van biogene mosselriffen op ecosysteemdiensten in het Belgisch deel van de Noordzee - focus visserijproductie kabeljauw. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen, Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling: Antwerpen. 67 pp., more
  • Van de Walle, S.; Van Damme, S. (2016). Management goals for the Seine estuary: the importance of silica dynamics in tidal marshes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 114, more
  • Desnerck, E. (2012). Herstelmaatregelen en hun invloed op de waterkwaliteit: een evolutie binnen het Scheldebekken. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen. Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling: Antwerpen. xvi, 95 pp., more
  • Vanesch, J. (2012). Het Zeescheldebekken: verleden - heden - toekomst: een ecologisch maatschappelijke studie variaties in de waterkwantiteit in het Zeescheldebekken: oorzaken en gevolgen. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen. Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling: Antwerpen. XI, 59 + appendices pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications