IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Afdeling Monitoring en Studie

Parent institute: Vlaamse overheid; Departement Landbouw en Visserij, more

Address:
Koning Albert II-Laan 35, bus 40
1030 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-552 78 40
Fax: +32-(0)2-552 78 21
E-mail:
 Publications 
 

Publications (11)  Top 
  split up filter
 • Zwaenepoel, E.; Danckaert, S.; Van Gijseghem, D. (2016). Klimaatverandering in de polders: kiezen voor zoet of zilt? Departement Landbouw en Visserij: Brussel. 33 pp., more
 • Van Bogaert, T.; Danckaert, S.; Demuynck, E.; Maertens, E.; Platteau, J.; Pirlet, H. (2015). Landbouw, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 169-178, more
 • Van Bogaert, T.; Danckaert, S.; Demuynck, E.; Maertens, E.; Platteau, J.; Pirlet, H. (2015). Agriculture, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 165-174, more
 • Bergen, D. (2013). Focus 2013. Agro-ecologie - een nieuwe kijk op landbouw. Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie: Brussel. 7 pp., more
 • Lenders, S.; D'hooghe, J.; Tacquenier, B. (2013). Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw. Resultaten op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2005-2011. Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie: Brussel. 37 pp., more
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Pirlet, H. (2013). Landbouw, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 187-196, more
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Pirlet, H. (2013). Agriculture, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 177-186, more
 • Overloop, S.; Bossuyt, M.; Claeys, D.; Wustenberghs, H.; D’hooghe, J.; Elsen, A.; Eppinger, R. (2011). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2011: vermesting. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 111 pp., more
 • Adriansens, J. (2009). Vissen met quota - Belgische zeevisserij. Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie: Brussel. 51 pp., more
 • Adriansens, J. (2009). Analyse van de bemanningsproblematiek in de zeevisserij anno 2008. Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie: Brussel. 66 pp., more
 • Overloop, S.; Bossuyt, M.; Ducheyne, S.; Dumortier, M.; Eppinger, R.; Van Gijseghem, D.; Van Hoof, K.; Vogels, N.; Vanden Auweele, W.; Wustenberghs, H.; D’hooghe, J. (2007). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2007: vermesting. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 138 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications