IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Klimaatpark Arenberg (KULeuven)
www.biw.kuleuven.be/klimaatpark/

Info  Publication 
Parent institute: Katholieke Universiteit Leuven; Faculteit bio-ingenieurswetenschappen (KULeuven-FBIW), more
Address:
Kasteelpark Arenberg 20 bus 2300
3001 Heverlee
Belgium

Tel.: +32-(0)16-32 16 19
Fax: +32-(0)16-32 19 99
 

Abstract:
Het Klimaatpark Arenberg© is een initiatief van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de K.U.Leuven dat de industrie, het beleid en de samenleving wil ondersteunen bij hun implementatie van het klimaatbeleid. Het is een operationeel kennisplatform dat via expertkennis en toegepast wetenschappelijk onderzoek antwoorden aanreikt voor complexe vraagstukken in verband met energie-efficiëntie, broeikasgasreductie en aanpassing aan de globale veranderingen.

Publication  Top 
    split up filter
  • Gobin, A.; Van De Vreken, P.; Van Orshoven, J.; Keulemans, W.; Geers, R.; Diels, J.; Gulinck, H.; Hermy, M.; Raes, D.; Boon, W.; Muys, B.; Mathijs, E. (2008). Adaptatiemogelijkheden van de Vlaamse landbouw aan de klimaatverandering. Eindrapport. Klimaatpark Arenberg: Leuven. 129 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publication