IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Afdeling Exploitatie, Beveiliging en Havenaangelegenheden

Info
Parent institute: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer, more

Abstract:
De Afdeling Exploitatie, Beveiliging en Havenaangelegenheden staat in voor het voorbereiden
van de beleidsvorming inzake scheepvaartexploitatie, scheepvaartbegeleiding en havenaangelegenheden
en tevens voor de nodige inbreng bij het tot stand komen van de regelgeving voor de uitvoeren terzake. De afdeling ondersteunt de Directeur-generaal als voorzitter van het Federaal Comité voor het Beveiligen van de Havenfaciliteiten (FCBH) teneinde de opdrachten van dat comité te realiseren.
De afdeling verdedigt en negotieert het Belgisch beleidsstandpunt inzake scheepvaartexploitatie op de desbetreffende internationale fora (werkgroep Transportraad Europese Unie, de Internationale Arbeidsorganisatie - IAO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling - OESO) en werkt aldus interactief mee aan de internationale ontwikkeling van de regelgeving.
Op nationale fora verdedigt de afdeling het beleidsstandpunt van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor die materie.
Voorts staat de afdeling in voor de juridische ontwikkeling van de aangelegenheden binnen haar domein en verstrekt ze zowel de juridische als nautisch-technische adviezen bij de opstelling van de reglementering terzake.
De afdeling behartigt tevens sociaa-economische aangelegenheden die verband houden met de scheepvaart.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top