IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Afdeling Wetgeving en Juridische Aangelegenheden

Parent institute: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer, more


Abstract:
De Afdeling Wetgeving en Juridische Aangelegenheden staat in voor het voorbereiden van de beleidsvorming met
betrekking tot de juridische aspecten van de scheepvaart, maritieme veiligheid en de bescherming van het mariene
milieu met betrekking tot de zeevaart, de binnenvaart en de pleziervaart.
De afdeling verdedigt en negotieert het Belgisch beleidsstandpunt op de desbetreffende internationale fora
(Werkgroep Transportraad Europese Unie, het Legal Committee van de Internationale Maritieme Organisatie - IMO, het Eruopean Maritime Accidents Investigation Froum...) en werkt aldus interactief mee aan de internationale ontwikkeling
van deze regelgeving. Op nationale fora (Kustwacht, interdepartementale werkgroepen...) verdedigt de afdeling het
beleidsstandpunt van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de desbetreffende materie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top