IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Afdeling Veiligheid en Milieuvrijwaring

Info
Parent institute: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer, more

Abstract:
De Afdeling Veiligheid en Milieuvrijwaring ondersteunt het beleid gericht op het verbeteren van de scheepvaartveiligheid en het beveiligen van het maritieme milieu door in te staan voor de technische aspecten van de ontwerpteksten van de regelgeving met betrekking tot de zeevaart, de binnenvaart en de pleziervaart. De afdeling onderhandelt en verdedigt het Belgisch standpunt o phet niveau van de betrokken internationale organisaties (werkgroepen transport en milieu van de Raad van de Europese Unie, het IMO Maritime Safety Committee, het IMO Marine Environment Protection Committee, de Centrale Rijnvaartcommissie...) en werkt aldus interactief mee aan de internationale ontwikkeling van de regelgeving (technische voorschriften).
Op nationale fora verdedigt de afdeling het beleidsstandpunt van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de desbetreffende materie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top