IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Risicoanalyse en duurzaamheid (KMI)

Parent institute: Koninklijk Meteorologisch Instituut; Meteorologisch onderzoek en ontwikkeling (KMI), more


Abstract:
Algemeen

Het onderzoek dat gevoerd wordt binnen de afdeling heeft betrekking tot de studie van hydrometeorologische risico’s (intense regenval, overstromingen en droogtes), via de analyse van de waarnemingen en sensitiviteitsstudies die met behulp van de hydrologische modellering gerealiseerd worden. De voorspelling van deze risico’s op middellange termijn alsook de evaluatie van de impact op de klimaatsveranderingen hebben als objectief de besluitvormers te informeren en bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling.
Onder de realisaties van de afdeling citeren we:

  • Het tot stand brengen van de Intensiteit – Duur – Frequentie (IDF) krommen voor de neerslag in België, op basis van gegevens van pluviometers (dagelijkse gegevens), en pluviografen (gegevens om de 10 minuten);ontwikkeling van een software voor het Waals Gewest dat toelaat specifieke IDF-curves te bekomen voor de Waalse gemeenten.
  • De ontwikkeling en evaluatie van een systeem van probabilistische voorspellingen van debieten gebaseerd op het gebruik van ensemble-voorspellingen (EPS) van het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn (ECMWF) in een hydrologisch model.
  • Studie van de impact van de klimaatsveranderingen op de cyclus van het water in de bekkens van de Maas en de Schelde.


Voornaamste activiteiten

Ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voorafgaand aan hoogwaters: gebruik van ensemblevoorspellingen van het ECMWF om de risico’s voor hoogwater te evalueren voor twee testbekkens.

  • Studie van de scenario’s van klimaatsveranderingen en sensitiviteitsanalyse voor de klimaatsveranderingen van hoogwaters en droogtes in de Belgische stroombekkens.
  • Validatie van producten betreffende neerslag, bodemvochtigheid en sneeuw, afgeleid van gegevens van operationele meteorologische satellieten en bestemd voor de operationele hydrologie, evaluatie van het gebruik van deze producten in een hydrologisch model.

Publication  Top 
    split up filter
  • Willems, P.; Baguis, P.; Ducharme, A.; Viennot, P.; Verwaest, T. (2008). Impact van klimaatverandering op hydrologische en hydraulische extremen in de Schelde- en Seine-rivierbekkens en langs de Noordzeekust, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 5-12, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publication