IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Informatieverwerking (KMI)

Info
Parent institute: Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), more
Level: Department

Abstract:
Missie

Voor de realisatie van de doelstellingen van het departement is het noodzakelijk dat volgende opdrachten uitgevoerd worden:

 • De permanente opvolging van de evolutie van de informatica- en telecommunicatietechnologie
 • Het efficiënt beheer van de infrastructuur en ondersteuning van de gebruikers
 • Het verzekeren van een bedrijfszekere en een beveiligde omgeving
 • De tijdige planning en de uitbouw van een infrastructuur die optimaal moet beantwoorden aan de noden van de gebruikers op het gebied van rekencapaciteit, opslagcapaciteit en archivering
 • Uitbouw van een telecommunicatie netwerk dat voldoet aan de vraag naar een soepele, snelle en efficiënte uitwisseling van informatie, zowel intern als extern
 • Nationale en internationale samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling
 • De installatie en het beheer van specifieke toepassingssoftware rekening houdende met internationaal aanvaarde normen
 • De archivering van gegevens met behulp van o.a. een relationele databank
 • Ontwikkeling en toepassing van technieken voor exploitatie van de data gearchiveerd in de databank
 • De ontwikkeling van toepassingen voor de interne en externe gebruikers met inbegrip van grafische en visualisatietoepassingen
 • Het begeleiden en ondersteunen van de gebruikers
 • Wetenschappelijk en technologisch onderzoek in verband met de relevante expertise van het departement
 • Kwaliteitscontrole van gegevens en producten waarvoor het departement verantwoordelijk is

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top