IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs De Maersschalck, Veronique

Previous institute  Top | Publications | Projects | Dataset 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more
  Function: PhD student


Projects (2)  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • Artificial reefs in relationship with the infauna of surrounding soft substrates: the role of changes in predator-prey interactions versus changes in the physico-chemical habitat, more
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more

Dataset  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • BEWREMABI dataset: Belgian Shipwreck - hotspots for Marine Biodiversity: Macrofauna in vicinity of shipwrecks, more

Publications (8)  Top | Publications | Projects | Dataset 
  split up
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Vigin, L.; Van den Eynde, D.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Vanden Eede, S.; Reubens, J.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Henriet, J.-P.; Versteeg, W.; Staelens, P.; Vercruysse, J.; Van Rooij, D. (2009). Scientific monitoring of the impact of offshore windfarms on the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 28, more
 • Coates, D.; Van Hoey, G.; Reubens, J.; Vanden Eede, S.; De Maersschalck, V.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2013). The macrobenthic community around an offshore wind farm, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 87-97, more
 • De Maersschalck, V. (2004). Een inventarisatie van de macrofauna van de Spuikom te Oostende: bijdrage tot een geïntegreerd beheer. MSc Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep Biologie: Gent. 71, tables, figures pp., more
 • De Maersschalck, V.; Hostens, K.; Cooreman, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Monitoring van de effecten van het Thornton windmolenpark op de benthische macro-invertebraten en de visfauna van zachte substraten - referentietoestand. Rapport: Bepaling van de referentiegebieden. Departement Zeevisserij, Sectie Biologisch Monitoringsonderzoek (CLO)/Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Sectie Mariene Biologie: Gent. 11 pp., more
 • De Maersschalck, V.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Monitoring van de effecten van het Thornton windmolenpark op de benthische macro-invertebraten en de visfauna van zachte substraten - referentietoestand: eindrapport. ILVO/UGent: Oostende/Gent. 88 + annexes pp., more
 • Degraer, S.; De Mesel, I.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalck, V.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Optimising the future Belgian offshore wind farm monitoring programme, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 193-197, more
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., more
 • Mallefet, J.; Zintzen, V.; Massin, C.; Norro, A.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Steyaert, M.; Degraer, S.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E. (2008). Belgian shipwreck: hotspots for marine biodiversity BEWREMABI: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 151 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Dataset