IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Gauderis, Johan

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  Function: Specialist strategical economical advice

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 00 37
  E-mail:
 

Projects (4)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Development possibilities for shipping on minor waterways in Flanders, more
 • Opstelling van een landbouweffectenrapport op planniveau van het Sigmaplan, more
 • Opstelling van een landbouweffectenrapport van het Vlaamse onderdeel van het natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, more
 • Social cost-benefit analysis of the Sigmaplan, more

Publications (11)  Top | Institute | Publications | Projects 
  split up
 • Bozuwa, J.; Gauderis, J. (2005). Vervoerstromen in de Rijn-Schelde Delta (RSD). Koppelingsmogelijkheden grensoverschrijdende verkeers- en vervoerstromen. Ecorys/Resource Analysis: Rotterdam. 36 + bijlagen pp., more
 • Bulckaen, D.; De Nocker, L.; Gauderis, J. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: syntheserapport. Versie 1.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. VI, 33 + 5 p. Appendices pp., more
 • Couderé, K.; Vincke, J.; Nachtergaele, L.; Van den Bergh, E.; Dauwe, W.; Bulckaen, D.; Gauderis, J. (2005). Geactualiseerd Sigmaplan voor veiligheid en natuurlijkheid in het bekken van de Zeeschelde: synthesenota. Waterwegen & Zeekanaal NV: Antwerpen. II, 74 pp., more
 • De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I.; Bulckaen, D.; Smets, S.; Gauderis, J.; Dauwe, W.; Brebbia, C.A.; Popov, V. (2006). Cost-benefit analysis to select the optimal flood protection strategy along the Scheldt. Risk analysis v: simulation and hazard mitigation 91: 271-277. https://hdl.handle.net/10.2495/RISK060261, more
 • Debisschop, K.; Gauderis, J.; Lyen, K.; Notteboom, T.; Siemonsma, H.; Vernimmen, B. (2007). Markt- en concurrentieanalyse. Verkenning maritieme toegang Kanaal Gent-Terneuzen. How-to Advisory nv/ITMMA/mtbs: Antwerpen. 163 + bijlage pp., more
 • Dierckx, J. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Effecten op de landbouw. 1.1. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. II, 13 + bijlagen pp., more
 • Gauderis, J.; van der Hoest, A.; Luisman, F.; Schot, R.; Volgers, M. (2007). Scheepvaarteconomische studie Kanaal Gent-Terneuzen: eindrapport. mtbs: Rotterdam. [diff. pag.] pp., more
 • Mourits, L.; de Boer, M.; Gauderis, J.; ten Thij, F.; Zanting, H.A. (2000). Situatieschets korte termijn Schelde-estuarium: een schetsmatig beeld ter voorbereiding van de langetermijnvisie: vastgesteld door de technische schelde commissie in haar vergadering van 14 januari 2000. Resource Analysis: Delft. i, 17 + bijlagen pp., more
 • Roos, H.; Witlox, F.; Gauderis, J. (2000). Langetermijnvisie Schelde-estuarium; Second opinion economische onderzoek. Projectbureau LTV: Delft. 9 pp., more
 • Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 27-32, more
 • Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 27-32, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects